HP DesignJet

The world around us is always changing

So, the question is: what kind of world will replace the one we used to know?

คุณภาพของวัสดุงานพิมพ์นั้นเป็นปัจจัยที่กำหนดทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นทุนของงานพิมพ์ในแต่ละครั้งที่สั่งพิมพ์ ไปจนถึงการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเวลาหยุดเครื่องที่คุณต้องพบเจอในการใช้งานแต่ละวัน

A global view

The 2021 World Green Building Trends report5 provides the following insights

คุณภาพของงานพิมพ์มาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเร็วและความแม่นยำในส่วนของกลไกการพิมพ์ ความฉลาดของซอฟต์แวร์ในเครื่อง คุณภาพของวัสดุการพิมพ์ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่ปัจจัยหนึ่งที่มักถูกละเลยคือคุณภาพของหัวพิมพ์

สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับตลับหมึกพิมพ์คุณภาพระดับมืออาชีพ

As with so many other aspects in construction, the devil is in the detail.

องค์ประกอบของตลับหมึกพิมพ์มีบทบาทสำคัญที่จะประเมินว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ตัวตลับหมึกนั้นควรผลิตจากวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และควรกำจัดทิ้งได้ง่าย ที่กล่าวไปก่อนหน้าหมายความว่า วัสดุที่นำมาผลิตตลับหมึกพิมพ์นั้นไม่เพียงควรผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่หมึกพิมพ์ที่อยู่ในตลับหมึกนั้นยังต้องง่ายต่อการจัดการและกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการพิเศษใดที่มีต้นทุนสูง


นอกจากคุณภาพของหมึกพิมพ์แล้ว ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความแม่นยำ ความเที่ยงตรง และสีสันที่มีชีวิตชีวาของงานพิมพ์ ก็คือ ศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังหัวพิมพ์ หัวพิมพ์ต้องสามารถลงหยดหมึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงสุด เครื่องพิมพ์ก็ควรสามารถคงความสะอาดและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และควรเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมกับลดความต้องการซ่อมแซมด้วยตนเองและเวลาหยุดชะงักการทำงานด้วย

วัสดุงานพิมพ์ HP Latex ทำงานอย่างไร

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่อย่าง HP Latex ซีรีส์ 700 และ 800 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นนี้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP Eco-Carton ที่สามารถรีไซเคิลได้ แทนการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ทำจากพลาสติกธรรมดา การ์ดบอร์ดด้านนอกที่ใช้วัสดุงานพิมพ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้น สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างง่ายดายที่โปรแกรมรีไซเคิลการ์ดบอร์ดและกระดาษในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง1


การเปลี่ยนจากตลับหมึกพิมพ์พลาสติกเป็นตลับหมึกพิมพ์ HP Eco-carton รุ่นใหม่จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในวัสดุงานพิมพ์แต่ละชนิดได้สูงสุดถึง 80% และลดอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ที่มากับตลับหมึกได้สูงถึง 66%2 และแม้เครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ยังคงมีพลาสติกอยู่ แต่ก็มักเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ขวดน้ำอัดลม ขยะพลาสติกในทะเลที่ผ่านการตรวจสอบจาก UL ไม้แขวนเสื้อ และตลับหมึกพิมพ์เปล่าของแท้จาก HP


วัสดุบุผิวภายในมีหมึกที่สามารถกำจัดได้ผ่านโปรแกรม HP Planet Partners1 และเนื่องจากหมึกพิมพ์สูตรน้ำ HP Latex ไม่ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศ (Hazardous Air Pollutants หรือ HAP)3 จังไม่เพียงแต่ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้กำจัดทิ้งอย่างง่ายดายไร้กังวลด้วย กล่าวโดยรวมก็คือ คุณลักษณะที่ออกแบบมานี้ทำให้คุณไม่ต้องส่งวัสดุสิ้นเปลืองที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปกำจัดทิ้งแบบฝังกลบหากคุณใช้เครื่องพิมพ์ HP รุ่นนี้1 นอกจากนี้ หมึก HP Latex ยังให้สีสันสดใสพร้อมระดับความเปรียบต่างสีที่โดดเด่น4


หมึกพิมพ์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ผ่านทางหัวพิมพ์ HP Latex โดยสามารถส่งหมึกลงบนหน้ากระดาษในรูปแบบของหยดหมึกที่มีขนาดเล็กเพียง 10 พิโคลิตร หนึ่งพิโคลิตรเท่ากับหนึ่งในล้านล้านลิตร หยดหมึกที่เล็กขนาดนี้ทำให้สามารถลงหมึกบนชิ้นงานได้อย่างแม่นยำไร้ที่ติ นี่เป็นผลจากซอฟต์แวร์และวิศวกรรมในระบบการพิมพ์ งานพิมพ์ที่ได้จึงชัดเจน คมเข้ม และมีชีวิตชีวา

เชิงอรรถ


  1. กล่องบรรจุตลับหมึก HP Eco-Carton นั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ผ่านโปรแกรมการรีไซเคิลกระดาษแข็ง/กระดาษในพื้นที่ วัสดุด้านใน รวมถึงถุงใส่หมึก สามารถนำมารีไซเคิลได้ 55% และสามารถส่งคืนไปที่โปรแกรม HP Planet Partners ได้ฟรี เพื่อแปรรูปให้เป็นชิ้นส่วนพลาสติกต่อไป ไม่ต้องกำจัดแบบฝังกลบ ดูข้อมูลการส่งคืนถุงหมึกและหัวพิมพ์ได้ที่ http://www.hp.com/recycle เพื่อศึกษาวิธีการเข้าร่วมและตรวจสอบความพร้อมให้บริการของโครงการ HP Planet Partners โปรแกรมอาจไม่พร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณ ในกรณีที่ไม่มีโปรแกรมนี้พร้อมให้บริการและในกรณีสำหรับวัสดุงานพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะในพื้นที่ของคุณเพื่อรับทราบวิธีกำจัดขยะที่เหมาะสม
  2. การลด C02e เกิดขึ้นจากเปลี่ยนตลับหมึกพลาสติกไปใช้กระดาษแข็งของตลับหมึก HP Eco-Carton โดยสามารถลดการผลิตพลาสติกลงถึง 291 ตันต่อปี และลดการขนส่งลงถึง 8 ตันต่อปี เทียบเท่ากับระยะทาง 1,194,028 กม. (741,935 ไมล์) ที่รถยนต์โดยสารหนึ่งคันเดินทาง หรือการชาร์จไฟสมาร์ทโฟน 38 ล้านเครื่อง
  3. หมึกพิมพ์ HP Latex ได้รับการทดสอบหามลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศตามที่ระบุในรัฐบัญญัติอากาศสะอาด มาตรา 311 ของสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (ดำเนินการทดสอบในปี 2013) และไม่พบมลพิษที่เป็นอันตรายใดๆ
  4. สีขาวที่ขาวที่สุดนั้นเป็นไปตาม ISO/DIS 23498 เมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์ทางเลือกในระดับเทียบเท่า โดยใช้เทคโนโลยีตัวทำละลายและแสงยูวีน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนพฤษภาคม 2020 ดำเนินการทดสอบกับไวนิลสีดำทึบแสงที่มีกาวในตัว (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดพิมพ์ UF ที่ 160% โดยใช้ตลับหมึกลาเท็กซ์สีขาวของ HP 873 ขนาด 3 ลิตร ความทึบแสงที่มองเห็นได้ = 91%

จองการสาธิต

ในขณะที่เราพบกันต่อหน้าไม่ได้นั้น ทำไมคุณไม่ลองเข้าร่วมชมการสาธิตสินค้าหรือการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านการถ่ายทอดสดดูล่ะ


ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ง่ายๆ เพียงคลิกปุ่มด้านล่าง