Blog

I am looking for

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ของ HP ช่วยให้ PSP ได้งานที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น

ตลาดงานพิมพ์หน้ากว้างกำลังเฟื่องฟู จากการศึกษาล่าสุด มูลค่าของเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้ากว้างทั่วโลก (หรือที่เรียกว่าการพิมพ์หน้ากว้าง) คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นถึง 3.2% ต่อปีระหว่างขณะนี้จนถึงปี 20261 แม้ว่าตลาดการพิมพ์ดังกล่าวกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การล็อกดาวน์ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภค และแนวโน้มเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องท้าทายที่เหล่าผู้ให้บริการงานพิมพ์ (PSP) จะต้องผ่านไปให้ได้

คว้าความได้เปรียบด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไปกับเทคโนโลยี HP Latex

กว่าร้อยละ 76 ของผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (PSP) งานหน้ากว้างกล่าวว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพิมพ์คือประเด็นสำคัญที่พวกเขาไม่อาจละเลย1 จากข้อมูลที่พบในการสำรวจล่าสุดของ PSP ซึ่งดำเนินการโดย FESPA สมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการพิมพ์หน้ากว้างในยุโรป

เสร็จงานทันกำหนดด้วยการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

จากการวิจัยเรื่องแนวโน้มในภาคตลาดการพิมพ์งานหน้ากว้างหลังการระบาดของโควิด-19 นั้น พบว่าบริษัทที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ในตลาดได้อย่างรวดเร็วจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโต และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหลักที่นักวิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการก็คือ การลดเวลาการผลิตและส่งมอบงาน1 ดังนั้น ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (PSP) จะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดเวลาผลิตและส่งมอบงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานหรือประสบการณ์ของลูกค้า

ยกระดับของห่วงโซ่คุณค่าไปกับเครื่องพิมพ์ลาเท็กซ์รุ่นใหม่

เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

หากคุณจะเลือกซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์เสมอ

The quality of the consumables determines everything from the cost of each print, through how environmentally sustainable you are right up to how much downtime you experience on any day.

ขยายธุรกิจของคุณด้วยการปรับรูปแบบการผลิตงานป้ายจราจร

ตลาดการพิมพ์ป้ายจราจรเติบโตขึ้น 9.3% ในแต่ละปี

ต่อไปนี้คือแนวทางในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ HP Latex รุ่นที่ทันสมัยสำหรับงานด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ HP Latex R2000 Plus รองรับความต้องการหลากหลายของตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิมพ์เร็ว แห้งเร็ว ตกแต่งขั้นสุดท้ายเร็ว พิมพ์งานไร้กลิ่นด้วยหมึกพิมพ์สูตรน้ำ และใช้งานง่าย

หมึกสีขาวสามารถช่วยผู้ให้บริการงานพิมพ์สร้างความแตกต่างมาสู่งานที่ให้ผลตอบแทนสูงได้อย่างไร

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

หมึกพิมพ์สีขาวช่วยให้คุณผลิตงานพิมพ์ที่ให้ผลกำไรสูงขึ้น

เพียงใช้หมึกพิมพ์สีขาว คุณก็สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 30%

การทํางานร่วมกันอย่างยืดหยุ่น

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

การทํางานจากระยะไกลอย่างราบรื่น

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

การควบคุมความแม่นยำสำหรับการพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ดีที่สุดของสถาปนิก

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานพิมพ์หน้า กว้าง 4 ประการที่คุณต้องรู้

โลกเปลี่ยนไปแล้ว และคุณต้องตามให้ทัน ต่อไปนี้คือวิธีใหม่ในการประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์หน้ากว้างได้จริงเพื่อนำหน้า คู่แข่ง

หมึกพิมพ์สีขาวช่วยให้คุณผลิตงานพิมพ์ที่ให้ผลกำไรสูงขึ้น

เพียงใช้หมึกพิมพ์สีขาว คุณก็สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 30%

HP Latex

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ของ HP ช่วยให้ PSP ได้งานที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น

ตลาดงานพิมพ์หน้ากว้างกำลังเฟื่องฟู จากการศึกษาล่าสุด มูลค่าของเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้ากว้างทั่วโลก (หรือที่เรียกว่าการพิมพ์หน้ากว้าง) คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นถึง 3.2% ต่อปีระหว่างขณะนี้จนถึงปี 20261 แม้ว่าตลาดการพิมพ์ดังกล่าวกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การล็อกดาวน์ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภค และแนวโน้มเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องท้าทายที่เหล่าผู้ให้บริการงานพิมพ์ (PSP) จะต้องผ่านไปให้ได้

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

เสร็จงานทันกำหนดด้วยการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

จากการวิจัยเรื่องแนวโน้มในภาคตลาดการพิมพ์งานหน้ากว้างหลังการระบาดของโควิด-19 นั้น พบว่าบริษัทที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ในตลาดได้อย่างรวดเร็วจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโต และหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหลักที่นักวิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการก็คือ การลดเวลาการผลิตและส่งมอบงาน1 ดังนั้น ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (PSP) จะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดเวลาผลิตและส่งมอบงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานหรือประสบการณ์ของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

ยกระดับของห่วงโซ่คุณค่าไปกับเครื่องพิมพ์ลาเท็กซ์รุ่นใหม่

เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

หากคุณจะเลือกซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์เสมอ

The quality of the consumables determines everything from the cost of each print, through how environmentally sustainable you are right up to how much downtime you experience on any day.

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

ขยายธุรกิจของคุณด้วยการปรับรูปแบบการผลิตงานป้ายจราจร

ตลาดการพิมพ์ป้ายจราจรเติบโตขึ้น 9.3% ในแต่ละปี

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

ต่อไปนี้คือแนวทางในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ HP Latex รุ่นที่ทันสมัยสำหรับงานด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ HP Latex R2000 Plus รองรับความต้องการหลากหลายของตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิมพ์เร็ว แห้งเร็ว ตกแต่งขั้นสุดท้ายเร็ว พิมพ์งานไร้กลิ่นด้วยหมึกพิมพ์สูตรน้ำ และใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

หมึกสีขาวสามารถช่วยผู้ให้บริการงานพิมพ์สร้างความแตกต่างมาสู่งานที่ให้ผลตอบแทนสูงได้อย่างไร

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

หมึกพิมพ์สีขาวช่วยให้คุณผลิตงานพิมพ์ที่ให้ผลกำไรสูงขึ้น

เพียงใช้หมึกพิมพ์สีขาว คุณก็สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 30%

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

การทํางานร่วมกันอย่างยืดหยุ่น

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

การทํางานจากระยะไกลอย่างราบรื่น

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

การควบคุมความแม่นยำสำหรับการพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ดีที่สุดของสถาปนิก

สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่แล้ว หมึกสีขาวคือ “อาวุธลับ” ที่จะทำให้ธุรกิจคุณคว้าชัยและเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานพิมพ์หน้า กว้าง 4 ประการที่คุณต้องรู้

โลกเปลี่ยนไปแล้ว และคุณต้องตามให้ทัน ต่อไปนี้คือวิธีใหม่ในการประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์หน้ากว้างได้จริงเพื่อนำหน้า คู่แข่ง

อ่านเพิ่มเติม
HP Latex

หมึกพิมพ์สีขาวช่วยให้คุณผลิตงานพิมพ์ที่ให้ผลกำไรสูงขึ้น

เพียงใช้หมึกพิมพ์สีขาว คุณก็สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยได้สูงถึง 30%

อ่านเพิ่มเติม
Sustainability

คว้าความได้เปรียบด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไปกับเทคโนโลยี HP Latex

กว่าร้อยละ 76 ของผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (PSP) งานหน้ากว้างกล่าวว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพิมพ์คือประเด็นสำคัญที่พวกเขาไม่อาจละเลย1 จากข้อมูลที่พบในการสำรวจล่าสุดของ PSP ซึ่งดำเนินการโดย FESPA สมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการพิมพ์หน้ากว้างในยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

จองการสาธิต

ในขณะที่เราพบกันต่อหน้าไม่ได้นั้น ทำไมคุณไม่ลองเข้าร่วมชมการสาธิตสินค้าหรือการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านการถ่ายทอดสดดูล่ะ


ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ง่ายๆ เพียงคลิกปุ่มด้านล่าง

ส่งคำขอชุดตัวอย่าง

คุณสนใจที่จะดูตัวอย่างงานพิมพ์ของเราด้วยตัวเองใช่หรือไม่ ส่งคำขอชุดตัวอย่างของคุณได้จากกลุ่มที่เราคัดสรรมาให้
ให้เราช่วยเหลือคุณปลดปล่อยศักยภาพแห่งจินตนาการและการเติบโตของลูกค้าของคุณ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขายของ HP

ผู้แทนฝ่ายขายของเราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้แล้วตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP จะติดต่อกับคุณทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและให้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมส่วนลดจากอุปกรณ์เก่าล่าสุดของเรา