PŘEDSTAVUJEME:

Řada tiskáren HP Latex 2700

Širokoformátové tiskárny, které svou efektivitou přinášejí zisk.

Širokoformátové tiskárny HP umožňující tisk z role na roli byly navrženy tak, aby zvládaly velkoobjemové zakázky reklamního a dekorativního velkoformátového tisku ve vysoké kvalitě a nepřekonatelnou rychlostí.

Vyšší produkční efektivita

Podpořte firemní růst tiskem živých barev rychlostí až 89 m2/h.1 Minimalizujte prostoje a dosáhněte mimořádné efektivity díky plánům profesionálních tiskových služeb HP.2

Vytiskněte si cestu k vyšším maržím

Rozšiřte svou nabídku o dokonalou bílou.3 O 30 % širší barevná škála4 vám umožní získat zakázky s vysokou marží a využívat celou řadu reklamního a dekorativního tisku.

Chraňte zdraví i životní prostředí

Inkousty HP Latex na vodní bázi představují technologii s nejekologičtější certifikací5 – bez nebezpečných látek znečišťujících ovzduší,6 výtisky bez zápachu,7 recyklovatelný karton s inkousty8 a ekologická média.9

Seznamte se s novou řadou tiskáren HP Latex 2700

Zvyšte efektivitu. Zrychlete produkci.

Otevřete dveře dalším aplikacím a ziskům

Bannery

Sytě barevné bannery lze nyní tisknout rychlostí 89 m2/h.1 Při tomto vysokorychlostním tisku můžete dosáhnout až o 30 % širší barevné škály.4 Bannery vyrobené z jiných materiálů než PVC v kombinaci s inkousty HP Latex na vodní bázi představují skvělé ekologicky šetrné řešení, které vám vyhraje nové zakázky.

Plátna a tapety

Tiskněte syté barvy na plátna a tapety rychlostí 69 m2/h.10 Využívejte originální inkousty HP Latex na vodní bázi s nezbytnými certifikacemi pro potisk tapet a jiných povrchů.

Okenní grafika

Tiskněte okenní grafiku s neprůhlednou bílou rychlostí 45 m2/h.11 Jedinečný bílý inkoust od společnosti HP dosahuje na průhledných i barevných médiích vysoké neprůhlednosti a tisk ve třech vrstvách je navíc rychlý a snadný. Možnost přetisku dovoluje přenášet tisk na interiérová okna.

Potisk vozidel

Produkujte potisk vozidel rychlostí 69 m2/h.12 Výtisky vyjdou z tiskárny suché a můžete je rovnou zalaminovat. Flexibilní inkousty HP Latex dosahují až 160% roztažnosti13 a snadno se instalují.

Textilie

Tiskněte přímo na textilie rychlostí 49 m2/h.14 Sběrač inkoustu HP usnadňuje práci s porézním polyesterem i bavlněnými textiliemi. Díky úchvatné barevné škále můžete snadno vstoupit na trh s potiskem textilií k podsvícení.

Objevte výhody bílého inkoustu HP Latex

okonalá bílá, která odolává postupnému žloutnutí.3

Snadný tisk bílou barvou díky automatické recirkulaci inkoustu a čištění tiskové hlavy.

Flexibilní tenká vrstva inkoustu pomáhá předcházet problémům při laminování.

Žádné plýtvání mezi úlohami využívajícími bílý inkoust díky možnosti demontovat bílou tiskovou hlavu, když se nepoužívá.3

Dosáhněte neuvěřitelné efektivity s plány profesionální tiskové služby HP2

 • Zajistěte méně prostojů tiskárny s přístupem ke správné úrovni podpory podle svých potřeb.

 • Dosáhněte lepší kontroly nad správou zařízení díky softwaru HP PrintOS15, který monitoruje a optimalizuje pracovní postupy spojené s tiskem.

 • Staňte se soběstačnějšími a informovanějšími díky školení HP Learn pro zdokonalování dovedností.15

Objevte výhody našeho komplexního řešení, které výrazně zlepší efektivitu a podpoří firemní růst.

Tiskněte bezpečně a udržitelněji

 • Inkousty HP Latex s 65% podílem vody jsou nejekologičtější certifikovanou technologií5 navrženou tak, aby předcházela rizikům spojeným s UV zářením. Neobsahují žádné nebezpečné látky znečišťující ovzduší6 a umožňují tisk bez zápachu7 i v prostorech s přísnými požadavky.

 • Staňte v popředí před konkurencí s inkousty certifikovanými předními laboratořemi v oboru: důkaz, který si značky i zákazníci žádají.


Snižte dopad na životní prostředí díky recyklovatelným kartonovým kazetám, programu bezplatného zpětného odběru spotřebního materiálu8 a výtiskům umožňujícím bezpečnou likvidaci.

Získejte přístup k celé paletě kompatibilních ekologických médií splňujících požadavky UL GREENGUARD GOLD a Toy Safety.9

Řada tiskáren HP Latex 2700 chrání zdraví a životní prostředí. Stáhněte si naši bezplatnou brožuru a zjistěte podrobnosti.

Recyklace spotřebního materiálu prostřednictvím programu HP Planet Partners je snadná. Stáhněte si naši bezplatnou brožuru a zjistěte podrobnosti.

Řada tiskáren HP Latex 2700

Seznamte se s řadou

HP Latex 2700

Základní vlastnosti


– Maximální šířka média 3,2 m (126″)

– Jedna role až 300 kg16

– 5l barevná kazeta

– Rychlost barevného tisku až 121 m2/h v režimu pro exteriéry

– Volitelná sada pro dvě role Jumbo a sada sběrače inkoustu

– 1letá záruka

HP Latex 2700 W

Základní vlastnosti


 • Maximální šířka média 3,2 m (126″)

 • Jedna role až 300 kg16

 • 5l barevná kazeta

 • Rychlost barevného tisku až 121 m2/h v režimu pro exteriéry

 • Volitelná sada pro dvě role Jumbo a sada sběrače inkoustu

 • 1letá záruka

Specifické vlastnosti


 • 3l bílé kazety

 • Rychlost tisku bílou barvou až 54 m2/h

 1. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. Režim pro exteriéry – 3 průchody, 6 barev, 90 %.

 2. Některé služby závisí na tiskárně, smlouvě o poskytování služeb a regionální dostupnosti. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html.

 3. Dokonalá bílá vychází z normy ISO/DIS 23498 ve srovnání s nejprodávanějšími konkurenčními alternativami využívajícími UV technologii v ceně mezi 100 000 USD a 200 000 USD k únoru 2022. Test proběhl na černém neprůhledném samolepicím vinylu (L*:2.35 – a:2.73 – b:4.26) v režimu 260% přímého tisku při použití 3l bílé inkoustové kazety HP 883 Latex. Vizuální neprůhlednost = 94,7 %. Bílý inkoust je k dispozici pouze pro tiskárnu HP Latex 2700 W. Pokud jsou bílé tiskové hlavy HP 886 Latex umístěné do úložných kazet a nepoužívají se, při servisních zákrocích se nespotřebovává žádný bílý inkoust.

 4. O 30 % širší škála vychází z testování zadaného společností HP a provedeného společností Venture Electronics Spain, S.L. v únoru 2022, srovnáním řady tiskáren HP Latex 2700 se srovnatelnými nejprodávanějšími konkurenčními alternativami využívajícími UV technologii v ceně mezi 100 000 USD a 200 000 USD k únoru 2022. Při testu se porovnával objem škály v jednotkách CIE Lab (čím vyšší, tím lepší) během tisku na papír Avery MPI3001 v režimu tisku pro interiéry. Testování proběhlo za stejných podmínek na všech tiskárnách s měřením cílové hodnoty ECI2002 pomocí spektrofotometru FD-9 od společnosti Konica Minolta.

 5. Platí pro technologii HP Latex ve srovnání s konkurenčními alternativami velkoformátového tisku využívajícího rozpouštědla a UV technologii. Některé certifikace se nevztahují na všechny generace inkoustů HP Latex. Další informace jsou k dispozici v datových listech jednotlivých produktů na adrese hp.com/go/latex.

 6. Inkousty HP Latex byly testovány na obsah nebezpečných látek znečišťujících ovzduší (dle definice zákona USA o čistotě ovzduší Clean Air Act) podle metody 311 agentury EPA (testování proběhlo v roce 2013) a žádné látky nebyly zjištěny.

 7. Platí pro inkousty HP Latex. Vychází ze senzorických hodnocení provedených organizací Odournet podle směrnice VDI 3882, při kterých byly inkousty 883 charakterizovány na „slabém“ konci spektra v intenzitě vůně a „neutrální“ v oblasti hédonického tónu. Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.

 8. Vnější karton inkoustové kazety HP Eco-Carton je 100% recyklovatelný v rámci místních programů pro zpracování kartonu/papíru. Vnitřní materiály včetně inkoustového sáčku a tiskových hlav lze zdarma vrátit do programu HP Planet Partners pro recyklaci plastových dílů. Žádný odpad nekončí na skládce. Informace o zpětném odběru inkoustových sáčků a tiskových hlav a dostupnosti programu HP Planet Partners jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/recycle. Program nemusí být dostupný ve všech oblastech. Pokud program není ve vaší oblasti dostupný nebo pokud vlastníte spotřební materiály, které do něj nejsou zahrnuty, poraďte se s místními úřady o vhodném způsobu likvidace.

 9. Ekologická média viz http://www.hp.com/mediasolutionslocator. Platí pro inkousty HP Latex. Certifikát UL GREENGUARD Gold (UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem UL GREENGUARD pro nízké emise chemických látek unikajících během používání ve vnitřním prostředí do vzduchu. Další informace jsou k dispozici na adrese ul.com/gg nebo greenguard.org. Inkoust HP Latex je schválen pro použití v plně zařízených místnostech neomezené velikosti – 33,4 m2 v kancelářském prostředí, 94,6 m2 v prostředí učebny. Inkousty HP Latex 4. generace byly testovány a prokázaly soulad s následujícími bezpečnostními metodami a protokoly pro výrobu hraček: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 a SOR 2018-83. Společnost HP nedoporučuje používat inkousty pro výrobu hraček určených pro děti do 3 let.

 10. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. Režim pro interiéry – 4 průchody, 6 barev, 110 %.

 11. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. Tisk na průhledný samolepicí vinyl, přímý režim, 100 %.

 12. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. 4průchodový režim, 110 %.

 13. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. Test roztažnosti proběhl při pokojové teplotě (23 °C ±2 °C, 50% relativní vlhkost ±5 %) pomocí tenzometru Instron při oddělování čelistí rychlostí 300 mm/min. Pruhy o délce 200 mm a šířce 2,5 cm. Výpočet dE podle normy DELTA E CIE2000. Tištěno na vinylovém litém médiu v 8průchodovém režimu se 110% inkoustem.

 14. Vychází z interního testování HP v březnu 2022. 6průchodový režim, 130 %.

 15. Vyžaduje účet HP PrintOS, internetové připojení a zařízení s možností připojení k internetu. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.printos.com.

 16. Tiskárny HP Latex 2700 a 2700 W podporují používání jednotlivých rolí až do 160 kg. Kapacitu tiskárny lze zvýšit až na 300 kg pomocí volitelného 126″ směrovacího válce HP nebo sady pro dvě role HP Latex 2700 Jumbo. Není součástí dodávky, prodává se samostatně.1. Basierend auf internen Tests von HP (März 2022). Outdoor-Modus, 3 Durchläufe, 6 Farben, 90 %.

Domluvit si předvedení

Sice se nemůžeme setkat osobně, ale proč se nezúčastnit živého předvedení produktu nebo se připojit k prezentaci od našich odborníků probíhající v reálném čase.


Pokud si chcete vše naplánovat předem, jednoduše klikněte na odpovídající tlačítko, které najdete níže.

Vyžádat si vzorek

Máte zájem prohlédnout si naše vzorové výtisky? Vyžádejte si vzorek z naší vybrané řady.
Rádi vám pomůžeme najít cestu k naplnění představ vašich zákazníků a k dalšímu růstu.

Obrátit se na odborného prodejce

Naši obchodní zástupci jsou tu, aby vám pomohli. Odešlete nám následující formulář a autorizovaný zástupce společnosti HP vás bude kontaktovat buď telefonicky nebo e-mailem. Naši odborníci vám poradí, která tiskárna nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a budou vás informovat o našem nejnovějším programu prodeje na protiúčet.

Virtual Booth
Přepnout na jinou oblast