HP Latex

The 10 dos and don’ts of wayfinding floor signage

Orientací1 je myšlena navigace jednotlivců či davů ve složitých prostorech. Fungující orientační systémy jsou výsledkem cíleného sběru dat a behaviorálního výzkumu a prezentace trvalých a přehledných orientačních bodů.

Zde přichází na řadu právě podlahové značení. Firmy nabízející velkoformátový tisk mohou pomoci zpřehlednit prostředí pomocí jasného značení, které lze aplikovat na nejrůznější podlahové povrchy.
Na rozdíl od jiných bannerů a nápisů nemusí podlahové značení zohledňovat polohu nebo výšku stěny a lze je instalovat na většinu moderních podlahových materiálů.


Sestavili jsme seznam deseti klíčových bodů, se kterými je potřeba se seznámit (nebo se jim vyhnout) při vytváření výtisků určených na podlahy:

Doporučení č. 1: Potřeby uživatele vždy na prvním místě

Podle organizace Society for Experiential Graphic Designs lze efektivitu orientačních systémů měřit podle toho, jak rychle umožní uživatelům najít hledané místo nebo objekt2.3
Trvanlivost, kvalita lepidla a volba materiálu jsou zásadní, ale hlavním úkolem je vždy nasměrovat osoby na jimi hledané místo či objekty.

Ujistěte se, že design zahrnuje klíčové informace, které osoby potřebují k sestavení přehledné mentální mapy okolí. Mezi prvky, které mohou usnadnit přizpůsobení se okolnímu prostředí, patří:


 • Směrové šipky

 • Konzistence  1. pojmenování míst a vybavení
  2. ikon
  3. vizuálních prvků a grafiky
  4. barev
 • Odkazy na důležité orientační body, jako jsou budovy, prostranství nebo významné prvky

Doporučení č. 2: Zachovejte čistotu barev

Branding je kritickou součástí celkového dojmu a vhodná barva může usnadnit rozpoznání značky až o 80 %. Orientační značení nesmí rušit estetiku okolí a zároveň musí být dostatečně výrazné, aby je lidé v rušném prostředí snadno rozeznali.

Dva nejdůležitější prvky jsou přesnost a konzistence barev:
Přesností je myšlena snaha dosáhnout správných barev, tj. přiblížit se původnímu úmyslu designéra. Pokud chcete na výtiscích zachovat přesné barvy, ujistěte se, že jste zvolili tiskárny a inkousty podporující barevné ICC profily, tedy standardizovanou barevnou škálu, se kterou máte jistotu, že výsledné barvy budou shodné s tím, co designér viděl na své kalibrované obrazovce. Například tiskárny a inkousty HP Latex nabízí vlastní ICC profily pro tisíce substrátů.


Konzistence znamená dosažení stejných barev jak u jedné tiskové úlohy, tak u všech výtisků v sérii. Řešením je kalibrace, kterou je třeba zopakovat při každé instalaci nové tiskové hlavy nebo spuštění tiskové úlohy využívající nový substrát.

Doporučení č. 3: Vybírejte odolné materiály

Orientační prvky jsou zásadní v rušných oblastech, jako jsou nákupní centra, sportoviště nebo turistické atrakce. Vše začíná výběrem vhodného typu substrátu. Pro tisk podlahového značení existují tři nejčastější typy vinylů:


Odlévaný vinyl: Nejflexibilnější, ale současně nejdražší vinyl. Odlévaný vinyl je vhodným řešením u složitých a tvarovaných povrchů. Začíná v tekuté podobě, ve které je dále formován (nebo „odléván“) do konečného tvaru. Výsledkem je odolnější produkt, který je ideální pro venkovní využití.


Válcovaný vinyl: K dispozici je ve dvou variantách: monomerní a polymerní. Monomerní vinyl je cenově nejefektivnější, ale často v jeho případě vznikají produkty, které jsou ve srovnání s odlévaným a polymerním vinylem křehčí. Polymerní vinyl je doplněný o změkčovadla určená k odstranění těchto problémů s pevností, ale je o to nákladnější. Díky tomu je monomerní řešení vhodné pro krátkodobé instalace a polymerní pak pro dlouhodobé využití v interiérech.


Samolepicí vinyl je třeba laminovat za použití speciálního filmu určeného pro podlahy. Výsledkem jsou dlouhodobě odolná značení, která chrání inkoust před škrábanci, vodou a reakcí na UV světlo.

Doporučení č. 4: Příprava na správný typ podlahy

Odolnost materiálu není jediným klíčovým parametrem při vytváření dlouhodobých podlahových značení: výtisky se také nesmí oddělit od podlahy, což jinak vede ke vzniku nevzhledných záhybů a natržení substrátu. Důležité informace, jako jsou směrové šipky, mohou v případě poškození přestat plnit svou funkci a výrazně uvolněné značení může představovat nebezpečí zakopnutí a pádu.
K dosažení co nejlepších výsledků je třeba se ujistit, že používáte správný typ lepidla pro danou podlahu zákazníka.


Většina podlahového značení je sice vhodná pro použití na dlaždicích nebo betonu, ale pouze některá z nich dostatečně přilnou k dřevěné podlaze nebo koberci. U těchto povrchů s výraznější texturou je třeba zvážit velikost záhybů či zvlnění a zvolit dostatečně silné lepidlo, které časem nepovolí.


V případě využití, kdy budou výtisky vystaveny četnému kontaktu s podrážkami lidí, je nejvhodnější zvolit lepidla na bázi rozpouštědel. Materiály, jako je samolepicí vinyl, obsahují lepidla na bázi rozpouštědel. Ta zaručí, že vše zůstane přilepené k podlaze i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Doporučení č. 5: Osvojte si správný přístup k produktivitě

Systémy orientačního značení mohou být složité. Zejména pak ve velkých prostorech, jako jsou nemocnice, muzea či turistické oblasti. To znamená, že řešení bude pravděpodobně tvořeno velkým objemem podobných značení, díky kterému můžete účinně zefektivnit svou výrobní linku.

Výtisky HP Latex jsou okamžitě suché. Díky tomu můžete zásadně urychlit práci a získat výtisky, které jsou na laminování připraveny hned po opuštění výstupního zásobníku.

Varování č. 1: Design by neměl být příliš složitý

Přehlednost je při používání systémů orientačního značení zásadní. Výzkum organizace The Velvet nPrinciple věnující se otázce orientačního značení ukazuje, že nejlepší je používat výrazné a efektivní značení s přehlednou ikonografií tam, kde s její pomocí můžete nahradit slova.4


Je nezbytné používat výrazné a čitelné písmo, se kterým zajistíte, že značení bude vhodné i pro osoby se zrakovým postižením. Kromě toho se na řadě rušných turistických míst, v nemocnicích a na letištích pohybují osoby, které nemluví místním jazykem, a pokyny proto musí být co nejjednodušší a univerzální.

Varování č. 2: Nepoužívejte nebezpečná nebo neudržitelná řešení

Mnoho složitých prostor bylo navrženo pro osoby všech věkových kategorií, a to včetně dětí a v některých případech i domácích mazlíčků. Jiné oblasti, jako jsou nemocnice, musí brát v úvahu potřeby starších a zranitelnějších osob.

V obou těchto případech je nutné zvolit inkousty bez nebezpečných látek znečišťujících ovzduší a zajistit tak, že zdraví a bezpečnost budou vždy na prvním místě. Inkousty na vodní bázi (např. inkousty HP Latex)5 jsou bez zápachu,6 což je činí ideální volbou pro orientační značení v citlivých oblastech, jako jsou nemocnice nebo školy.

Varování č. 3: Nevytvářejte zbytečný odpad

Kdykoli to bude možné, používejte udržitelné materiály: recyklované plasty, polymery bez PVC a papíry z FSC.

Někdy, ať už kvůli odolnosti, ceně nebo praktické stránce věci, je použití vinylu nevyhnutelné.
V takových případech je zásadní ujistit se, že vytváříte naprosté minimum těchto nevyhovujících produktů tím, že klientům zajistíte stálá a dlouhotrvající řešení.


Nezapomeňte myslet na budoucnost. Jedna cedule z odlévaného vinylu vydrží stejně dlouho jako několik laminovaných desek a je tak v důsledku ekologičtější volbou pro daný systém orientačního značení.

Varování č. 4: Nezapomeňte zajistit, aby bylo značení protiskluzové

Při podlahové aplikaci předmětů, jako je orientační značení, je třeba brát v úvahu zdravotní a bezpečnostní důsledky. Organizace Health and Safety Executive přiděluje všem materiálům hodnocení jejich protiskluznosti v rozsahu od R9 do R137 (kde R9 je nejméně protiskluzový materiál a R13 pak nejvíce). U většiny interiérových produktů aplikovaných za sucha je třeba se ujistit, že podlahovému značení bylo přiděleno hodnocení minimálně R10. V případě exteriérů je důležité myslet na to, že za mokra vyžaduje značení hodnocení R13.

Varování č. 5: Nepřehánějte to

Často platí, že méně je někdy více. Není třeba pokrýt každý čtvereční metr podlahové plochy, jen abyste vytvořili efektivní orientační systém. Mějte na paměti, že jedna dobře umístěná grafika může být efektivnější než nadměrné použití informačních cedulí.

A je to – 10 doporučení a varování pro tvorbu efektivních systémů orientačního podlahového značení.
Pokud se chcete zamyslet nad vytvořením trvanlivého, udržitelného a efektivního značení s produkty HP, můžete vyzkoušet Print Hub. Podívejte se, díky čemu představují inkousty HP Latex špičkové a flexibilní řešení bez ohledu na zamýšlené využití.

1 SEGD, What is Wayfinding?, https://segd.org/what-wayfinding
2 SEGD, A Framework for Evaluating Wayfinding Systems, https://segd.org/framework-evaluating-wayfindingsystems
3 SEGD, https://segd.org/
4 The Velvet Principle, Icons, Pictograms, and Symbols, https://thevelvetprinciple.com/icons-pictograms-andsymbols/
5 HP, inkousty HP Latex, https://www.hp.com/uk-en/printers/large-format/latex-ink-media.html
6 Vychází ze senzorických hodnocení provedených organizací Odournet podle směrnice VDI 3882, při kterých byly inkousty 832 a 873 charakterizovány na „slabém“ konci spektra v intenzitě vůně a „neutrální“ v oblasti hédonického tónu. Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.
7 The Health and Safety Executive, Assessing the slip resistance of flooring, https://www.hse.gov.uk/pubns/geis2.pdf

Domluvit si předvedení

Sice se nemůžeme setkat osobně, ale proč se nezúčastnit živého předvedení produktu nebo se připojit k prezentaci od našich odborníků probíhající v reálném čase.


Pokud si chcete vše naplánovat předem, jednoduše klikněte na odpovídající tlačítko, které najdete níže.

Virtual Booth
Přepnout na jinou oblast