HP DesignJet

หากคุณจะเลือกซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง ให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์เสมอ

As Architects, Engineers, and Construction (AEC) professionals, you’re having to find new ways to collaborate, create, and be effective in these changing times.

คุณภาพของวัสดุงานพิมพ์นั้นเป็นปัจจัยที่กำหนดทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นทุนของงานพิมพ์ในแต่ละครั้งที่สั่งพิมพ์ ไปจนถึงการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเวลาหยุดเครื่องที่คุณต้องพบเจอในการใช้งานแต่ละวัน

AEC businesses require greater efficiency in these challenging times

คุณภาพของงานพิมพ์มาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเร็วและความแม่นยำในส่วนของกลไกการพิมพ์ ความฉลาดของซอฟต์แวร์ในเครื่อง คุณภาพของวัสดุการพิมพ์ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่ปัจจัยหนึ่งที่มักถูกละเลยคือคุณภาพของหัวพิมพ์

สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับตลับหมึกพิมพ์คุณภาพระดับมืออาชีพ

องค์ประกอบของตลับหมึกพิมพ์มีบทบาทสำคัญที่จะประเมินว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ตัวตลับหมึกนั้นควรผลิตจากวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และควรกำจัดทิ้งได้ง่าย ที่กล่าวไปก่อนหน้าหมายความว่า วัสดุที่นำมาผลิตตลับหมึกพิมพ์นั้นไม่เพียงควรผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่หมึกพิมพ์ที่อยู่ในตลับหมึกนั้นยังต้องง่ายต่อการจัดการและกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการพิเศษใดที่มีต้นทุนสูง


นอกจากคุณภาพของหมึกพิมพ์แล้ว ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความแม่นยำ ความเที่ยงตรง และสีสันที่มีชีวิตชีวาของงานพิมพ์ ก็คือ ศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังหัวพิมพ์ หัวพิมพ์ต้องสามารถลงหยดหมึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงสุด เครื่องพิมพ์ก็ควรสามารถคงความสะอาดและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และควรเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมกับลดความต้องการซ่อมแซมด้วยตนเองและเวลาหยุดชะงักการทำงานด้วย

วัสดุงานพิมพ์ HP Latex ทำงานอย่างไร

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่อย่าง HP Latex ซีรีส์ 700 และ 800 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะ เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นนี้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP Eco-Carton ที่สามารถรีไซเคิลได้ แทนการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ทำจากพลาสติกธรรมดา การ์ดบอร์ดด้านนอกที่ใช้วัสดุงานพิมพ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้น สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างง่ายดายที่โปรแกรมรีไซเคิลการ์ดบอร์ดและกระดาษในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง1


การเปลี่ยนจากตลับหมึกพิมพ์พลาสติกเป็นตลับหมึกพิมพ์ HP Eco-carton รุ่นใหม่จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในวัสดุงานพิมพ์แต่ละชนิดได้สูงสุดถึง 80% และลดอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ที่มากับตลับหมึกได้สูงถึง 66%2 และแม้เครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ยังคงมีพลาสติกอยู่ แต่ก็มักเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ขวดน้ำอัดลม ขยะพลาสติกในทะเลที่ผ่านการตรวจสอบจาก UL ไม้แขวนเสื้อ และตลับหมึกพิมพ์เปล่าของแท้จาก HP


วัสดุบุผิวภายในมีหมึกที่สามารถกำจัดได้ผ่านโปรแกรม HP Planet Partners1 และเนื่องจากหมึกพิมพ์สูตรน้ำ HP Latex ไม่ปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศ (Hazardous Air Pollutants หรือ HAP)3 จังไม่เพียงแต่ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้กำจัดทิ้งอย่างง่ายดายไร้กังวลด้วย กล่าวโดยรวมก็คือ คุณลักษณะที่ออกแบบมานี้ทำให้คุณไม่ต้องส่งวัสดุสิ้นเปลืองที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปกำจัดทิ้งแบบฝังกลบหากคุณใช้เครื่องพิมพ์ HP รุ่นนี้1 นอกจากนี้ หมึก HP Latex ยังให้สีสันสดใสพร้อมระดับความเปรียบต่างสีที่โดดเด่น4


หมึกพิมพ์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ผ่านทางหัวพิมพ์ HP Latex โดยสามารถส่งหมึกลงบนหน้ากระดาษในรูปแบบของหยดหมึกที่มีขนาดเล็กเพียง 10 พิโคลิตร หนึ่งพิโคลิตรเท่ากับหนึ่งในล้านล้านลิตร หยดหมึกที่เล็กขนาดนี้ทำให้สามารถลงหมึกบนชิ้นงานได้อย่างแม่นยำไร้ที่ติ นี่เป็นผลจากซอฟต์แวร์และวิศวกรรมในระบบการพิมพ์ งานพิมพ์ที่ได้จึงชัดเจน คมเข้ม และมีชีวิตชีวา

How can digitization give greater development speed and innovation?

The AEC industry is on the cusp of dramatic change. Technologies like artificial intelligence and Machine Learning give AEC professionals like yourself, the chance to find innovative ways to design and build radical new buildings while keeping waste and resources down.


To help achieve greater speed and innovation, you could look at ways to develop and pioneer Digital Twin projects at your firm.
The first step is to imagine and shortlist a set of scenarios that could benefit from having a Digital Twin, then identify the process, and pilot a program.


Alternatively, you could adopt 3D to 7D modeling whereby construction sequencing is mapped against time, costs, sustainability, and management—these are advanced BIM
features that will give your business a competitive edge.


HP large format printing supports in these areas, by helping you to bring your ideas to life. Seeing distances and dimensions in detail helps you to plan more effectively, whether you use a Digital Twin, advanced BIM, or another type of virtual modeling to show plans, drawings, and sequences in unparalleled clarity.
What’s more, crisp and clear plans increase the efficiency of jobs by reducing errors.

AEC professionals are looking for intelligent tools that will save them time

Another way digitization is transforming life is through machine intelligence and data analytics. More intelligent tools that are easy to use and seamlessly integrate with your working life will bring efficiencies and time savings, and offer new design options.


AI and architecture
Artificial intelligence is transforming architecture through parametric designs, data processing efficiencies, and the ability to rapidly create whole buildings.vii


Analytics and data-driven BIM
One AEC firm achieved an 18% reduction in construction project costs through data-driven BIM with a 12-week reduction in projected completion time.viii

How to use digitization to make processes more intelligent

Consider how you could add intelligence to your digital processes by incorporating AI-based design. You could also use data-driven insights to create more detailed and sophisticated designs, iterations, and buildings. Also, think about enhancing your designs, workflows, and activities with dashboards, analytics, and data-driven BIM.


HP large format printing technology supports intelligent AEC processes through more efficient printing. Additionally, HP Smart Tracker software, integrated into the printing workflow, provides smart and sophisticated data tracking and reporting for distributed teams.

AEC practices need to better secure and protect their professionals

As more and more AEC professionals work from home, the cybersecurity threat to businesses has risen.
However, digitization can help secure you, your data, and your clients.


Threat to architecture 1 in 6 architecture firms has been a victim of a hacking, phishing, or ransomware cyber-attack.ix


Construction under attack 1 in 39 construction industry email users getstargeted by spear-phishing.x


Security technology
Technology is offering ways to improve security and safety through data encryption and user authentication, safety drones, exoskeletons, and wearable sensors.xi

How can digitization help to mitigate security and safety risks?

You can enhance your office security by increasing your use of encryption, authentication, secure collaboration and endpoint security for mobiles, workstations, printers, and scanners. You can also advance your organization’s, and clients’ safety and security through emerging solutions such as safety exoskeletons and wearable sensors in the construction phase.


In addition, HP plotter technology uses multi-level security to protect ideas and people. Plus, HP Smart Tracker software offers secure print job assignment, with optional password-protected categories that helps to prevent errors.

Seamless, safe, and sustainable

Digitization and advancements in technology offer a multiplicity of ways AEC professionals can become more productive, innovative, and secure in their home offices.


For AEC professionals like you to meet the grandest challenge on the planet—the redesign and rebuild of our built environment —you need the right equipment.


HP large format printers help you maintain productivity by making collaboration with your colleagues and partners easier, safer, and a bit more sustainable.


This is the key to helping you design and re-build the world more sustainably and effectively.

เชิงอรรถ


  1. กล่องบรรจุตลับหมึก HP Eco-Carton นั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ผ่านโปรแกรมการรีไซเคิลกระดาษแข็ง/กระดาษในพื้นที่ วัสดุด้านใน รวมถึงถุงใส่หมึก สามารถนำมารีไซเคิลได้ 55% และสามารถส่งคืนไปที่โปรแกรม HP Planet Partners ได้ฟรี เพื่อแปรรูปให้เป็นชิ้นส่วนพลาสติกต่อไป ไม่ต้องกำจัดแบบฝังกลบ ดูข้อมูลการส่งคืนถุงหมึกและหัวพิมพ์ได้ที่ http://www.hp.com/recycle เพื่อศึกษาวิธีการเข้าร่วมและตรวจสอบความพร้อมให้บริการของโครงการ HP Planet Partners โปรแกรมอาจไม่พร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณ ในกรณีที่ไม่มีโปรแกรมนี้พร้อมให้บริการและในกรณีสำหรับวัสดุงานพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะในพื้นที่ของคุณเพื่อรับทราบวิธีกำจัดขยะที่เหมาะสม
  2. การลด C02e เกิดขึ้นจากเปลี่ยนตลับหมึกพลาสติกไปใช้กระดาษแข็งของตลับหมึก HP Eco-Carton โดยสามารถลดการผลิตพลาสติกลงถึง 291 ตันต่อปี และลดการขนส่งลงถึง 8 ตันต่อปี เทียบเท่ากับระยะทาง 1,194,028 กม. (741,935 ไมล์) ที่รถยนต์โดยสารหนึ่งคันเดินทาง หรือการชาร์จไฟสมาร์ทโฟน 38 ล้านเครื่อง
  3. หมึกพิมพ์ HP Latex ได้รับการทดสอบหามลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศตามที่ระบุในรัฐบัญญัติอากาศสะอาด มาตรา 311 ของสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (ดำเนินการทดสอบในปี 2013) และไม่พบมลพิษที่เป็นอันตรายใดๆ
  4. สีขาวที่ขาวที่สุดนั้นเป็นไปตาม ISO/DIS 23498 เมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์ทางเลือกในระดับเทียบเท่า โดยใช้เทคโนโลยีตัวทำละลายและแสงยูวีน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนพฤษภาคม 2020 ดำเนินการทดสอบกับไวนิลสีดำทึบแสงที่มีกาวในตัว (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดพิมพ์ UF ที่ 160% โดยใช้ตลับหมึกลาเท็กซ์สีขาวของ HP 873 ขนาด 3 ลิตร ความทึบแสงที่มองเห็นได้ = 91%

จองการสาธิต

ในขณะที่เราพบกันต่อหน้าไม่ได้นั้น ทำไมคุณไม่ลองเข้าร่วมชมการสาธิตสินค้าหรือการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านการถ่ายทอดสดดูล่ะ


ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ง่ายๆ เพียงคลิกปุ่มด้านล่าง