เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่เร็วที่สุด1 และ คุ้มค่าด้วยขั้นตอนการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 8200

ตอบสนองการทำงานได้ในทันที และส่งงานได้ตรงตามกำหนด แม้ในเวลากระชั้นชิดมากก็ตาม

ตอบสนองการทำงานได้ในทันทีด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่เร็วที่สุด1 โดยเร็วสูงสุดถึง 30 แผ่นขนาด D/A1 ต่อนาที2 สร้างสรรค์งานพิมพ์สีสันสดใส เส้นคมชัด และลายเส้นที่ละเอียดเหนือชั้นกว่า LED3 พิมพ์งานคละกันหลายขนาดและหลายประเภทกระดาษได้ในเครื่องเดียว4 และเริ่มพิมพ์5 ได้ภายใน 50% ของเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพ โดยเสริมการทำงานด้วยขั้นตอนการทำงานและระบบรักษาความปลอดภัย

ง่ายต่อการทำงานทั้งจากด้านหน้าและหลังด้วยจอสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ซึ่งมีขนาด 15 นิ้ว6 ลดการพิมพ์ซ้ำด้วยเครื่องมือตรวจจับเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาตั้งแต่การเตรียมจนเสร็จสิ้นงานพิมพ์ พร้อมระบบปกป้องเครือข่ายด้วยเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก7

ลดต้นทุนได้สูงสุดถึง 50%8 ด้วยโซลูชันครบวงจรที่น่าสนใจที่สุด

เพิ่มเวลาในการพิมพ์งานด้วยถาดเรียงกระดาษความจุสูงและอีกมากมาย พิมพ์เอกสารทางเทคนิคแบบขาวดำและสีในราคาเดียวกันหรือถูกกว่า8 และลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้ถึง 10 เท่า9 เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบ LED ใช้ตลับหมึก Eco-Carton แทนตลับพลาสติก

สำรวจผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

HP PageWide XL 3920 MFP Printer

จินตนาการไร้ขีดจำกัด ให้ขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น

HP PageWide XL 4200 Printer series

จินตนาการไร้ขีดจำกัด ให้ขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น

HP PageWide XL 5200 Printer series

จินตนาการไร้ขีดจำกัด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้งานที่แนะนำ


 1. คำอ้าง: เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่เร็วที่สุด
  เป็นไปตามการทดสอบโดย HP และ Sogeti จัดทำในเดือนตุลาคม 2020 เปรียบเทียบความเร็วสูงสุดกับทางเลือกอื่นในการพิมพ์หน้ากว้างของเอกสารทางเทคนิค แผนที่ GIS และโปสเตอร์สำหรับติดที่จุดขาย (Point of Sale หรือ POS) ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เดือนตุลาคม 2020
 2. คำอ้าง: ความเร็วในการพิมพ์ขนาด D/A1 สูงสุดถึง 20 แผ่น/นาที
  เครื่องพิมพ์ซีรีส์ HP PageWide XL 5200 พิมพ์งาน CAD 30 ชิ้นที่ขนาด D/A1 ได้ใน 1 นาที จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์และแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพิมพ์
 3. คำอ้าง: สีสันโดดเด่น เส้นคมชัด และลายเส้นที่ละเอียดเหนือชั้นกว่า LED
  เป็นไปตามการทดสอบโดย HP และ Sogeti ที่จัดทำในเดือนกันยายน 2020 ลายเส้นละเอียดเป็นไปตามจำนวนเส้นแบ่งที่พบในระยะเส้น 1.5 มม. ในแนวตั้งที่ 1 พิกเซล ลายเส้น C,M,Y,K พิมพ์บนกระดาษธรรมดา Oce 75 กรัม โดยใช้โหมดพิมพ์ความเร็วสูง/ความเร็วสูงเทียบเท่า สำหรับงานพิมพ์ที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 8200 และเครื่องพิมพ์ในรุ่นเทียบเท่าจากผู้ผลิตรายอื่นและผู้ผลิตที่เป็นตัวแทนส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ LED และเจลยูวีทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC
 4. คำอ้าง: พิมพ์งานคละได้หลายขนาดและหลายประเภทกระดาษภายใน 50% ของเวลา
  เป็นไปตามการทดสอบการจัดเตรียมและการพิมพ์งานที่ HP และ Sogeti จัดทำในเดือนกันยายน 2020 เทียบกับเครื่องพิมพ์ซีรีส์ HP PageWide XL 8200/5200 และเครื่องพิมพ์คู่แข่งในรุ่นที่เทียบกันได้และเป็นตัวแทนของส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ LED ทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC ทดสอบด้วยการสั่งพิมพ์เอกสาร 3 ฉบับจากไฟล์ 6 หน้า คละขนาด A0 และ A1 รวมทั้งคละประเภทกระดาษแบบธรรมดาและแบบเคลือบ วัดเวลาตั้งแต่การกดปุ่ม “ส่ง” จนถึงหน้าสุดท้ายที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ พิมพ์ในโหมดคุณภาพพิมพ์ที่เร็ว/เทียบเท่า CAD
 5. คำอ้าง: เริ่มพิมพ์ได้ใน 50% ของเวลา
  เป็นไปตามการทดสอบโดย HP และ Sogeti จัดทำในเดือนกันยายน 2020 การทดสอบ เปรียบเทียบจากการเลือกคู่แข่งที่เป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งตลาดของเครื่องพิมพ์ LED ทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC และซอฟต์แวร์ไปยังซอฟต์แวร์ HP SmartStream โดยวัดผลเวลาที่ต้องใช้ในการแยกกระดาษออกจากเอกสาร 63 หน้า และพิมพ์เอกสารนั้นโดยใช้เครื่องพิมพ์หลายเครื่อง เพื่อเปรียบเทียบการพิมพ์โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถเทียบเท่ากัน
 6. คำอ้าง: จอสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดในตลาด
  เป็นไปตามการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะด้านความปลอดภัยที่ HP เผยแพร่และ Sogeti จัดทำในเดือนกันยายน 2020 การเปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งที่เป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งตลาดของเครื่องพิมพ์ LED และ UV-gel ทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC
 7. เครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
  เป็นไปตามการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะด้านความปลอดภัยที่ HP เผยแพร่และ Sogeti จัดทำในเดือนกันยายน 2020 การเปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งที่เป็นตัวแทนส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ LED และเจลยูวีทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC มีเมทริกซ์การเปรียบเทียบและรายละเอียดเพิ่มเติมให้เมื่อมีการร้องขอ
 8. ลดต้นทุนได้สูงสุดถึง 50% ต้นทุนเท่ากันหรือถูกกว่า
  เป็นไปตามการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนรวมจากการซื้อเป็นเจ้าของ และเป็นไปตามเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง สามารถแข่งขันกันได้ และเป็นตัวแทนส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ LED ทั่วโลก ณ ปี 2019 ตามข้อมูลของ IDC ใช้เวลาวิเคราะห์ 5 ปี และตั้งสมมติฐานการผลิตงานพิมพ์ที่ 1,000 ตร.ม. ต่อเดือน โดยกระจายการพิมพ์ตามหมวดหมู่แบบ 50% ของลายเส้นสีและ 50% ของลายเส้นขาวดำบนเครื่องพิมพ์ HP PageWide XL 8200 เทียบกับการพล็อตลายเส้นสีของเครื่องพิมพ์คู่แข่งในรุ่นที่เทียบเคียงกันได้ และการพล็อตลายเส้นขาวดำของเครื่องพิมพ์คู่แข่งในรุ่นที่เทียบเคียงกันได้ เป็นไปตามการทดสอบที่ HP และ Sogeti จัดทำในเดือนกันยายน 2020
 9. คำอ้าง: ลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงได้ถึง 10 เท่า
  เป็นไปตามการทดสอบภายในโดย HP ตามมาตราฐาน ISO 20690 และจัดทำในเดือนกันยายน 2020 เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี LED ตามความความสามารถในการพิมพ์ LED ที่กระดาษขนาด D/A1 ที่ความเร็ว 16-22 แผ่นต่อนาที ซึ่งเป็นคู่แข่งที่เป็นตัวแทนหลักส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องพิมพ์ LED ระดับกลางในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตามข้อมูลของ IDC ณ เดือนตุลาคม 2020

จองการสาธิต

ในขณะที่เราพบกันต่อหน้าไม่ได้นั้น ทำไมคุณไม่ลองเข้าร่วมชมการสาธิตสินค้าหรือการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านการถ่ายทอดสดดูล่ะ


ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ง่ายๆ เพียงคลิกปุ่มด้านล่าง

ส่งคำขอชุดตัวอย่าง

คุณสนใจที่จะดูตัวอย่างงานพิมพ์ของเราด้วยตัวเองใช่หรือไม่ ส่งคำขอชุดตัวอย่างของคุณได้จากกลุ่มที่เราคัดสรรมาให้
ให้เราช่วยเหลือคุณปลดปล่อยศักยภาพแห่งจินตนาการและการเติบโตของลูกค้าของคุณ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขายของ HP

ผู้แทนฝ่ายขายของเราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้แล้วตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP จะติดต่อกับคุณทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและให้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมส่วนลดจากอุปกรณ์เก่าล่าสุดของเรา