Det är dags att bli oslagbar
Ta vara på nya möjligheter
HP Latex 630 skrivarserie
MÖJLIGHETER

Den bästa upplevelsen av utskrift med vitt bläck1

 • Få mer gjort i butiken med den enklaste skrivaren1 med vitt bläck som anpassar sig efter dina behov.
 • Producera ett brett utbud av skylt- och dekorjobb, inklusive användningsområden med tunnfilm och papper.
 • Få fantastiska utskrifter med levande färger, mjuka gradienter och skarp text vid 14 m2/tim (150 ft2/tim).2
SMIDIG

Få allt gjort snabbt och enkelt

 • Du kan känna dig trygg med automatiska underhållsprocesser och utbytbara skrivhuvuden.
 • Spara utrymme och tid med snabbt och automatiserat system med frontladdning.
 • Skriv enkelt ut projekt på nytt med jobblagring i skrivaren på upp till 10 GB.
 • Övervaka skrivaren var du än befinner dig och utöka dina funktioner med den molnbaserade HP PrintOS-appen.
GÅ STEGET LÄNGRE

Leda med miljöcertifieringar3

 • Bidra till en bekväm4 arbetsmiljö med vattenbaserad HP Latex-bläckteknik.
 • Få ditt företag att sticka ut med miljöcertifieringar3 – inklusive UL ECOLOGO5 och EPEAT6.
 • Minska din plastförbrukning med kartongbaserade patroner7 och etikettfria förbrukningsmaterial. Gratis återvinning via Planet Partners.8

Luktfria utskrifter för även de mest känsliga utrymmena9

Inga farliga luftföroreningar10

HP Latex 630 Utskrifts- och skärlösning Plus

Effektivisera arbetsflödet

 • Skriv ut och skär samtidigt med en pålitlig dubbelenhetslösning – exakt jobbigenkänning, felfri skärning.
 • Enkel efterbehandling, laminering och installation med flexibelt bläck och torra utskrifter.

Anpassa dina etiketter

Med vit bläcklösning, levande färger och skarp text.


 1. Levande färger – 10 % större färgomfång än tidigare generation av HP Latex-bläck.
 2. Skarp text – förbättrad textskärpa upp till 4 punkter.
 3. Omedelbart torra utskrifter för enkel efterbehandling och laminering.
 4. Vidhäftning mellan laminat och tryck som är bäst i klassen, utan HP Overcoat.
 5. P&C-arbetsflöde – ingen produktivitetsförlust med samtidig utskrift och skärning samt enkel HP-streckkodsigenkänning av jobb.
 6. Fullständig integration med HP Sai RIP och HP Latex Plus-skärare.

Fönstergrafik med vit bläcklösning


 1. Största möjliga användningsområde med en skrivare, inklusive Spot, UF, OF & 3L.
 2. Vit användarvänlighet – ingen komplex användning med automatiska underhållsprocesser och utbytbara skrivhuvuden.
 3. Vit färg med hög opacitet.
 4. Producerar luktfria9 utskrifter för inomhusutrymmen.

Fordonsgrafik


 1. Mer levande färger och smidigare övergångar
 2. Modulär bläcksats som ger högre vidhäftning till laminat.
 3. Självhäftande vinyl som är lätt att installera.
 4. Flexibla bläck och torra utskrifter som är redo för omedelbar laminering.

Tapet


 1. Förbättrad färgkonsistens för långa jobb.
 2. Vattenbaserade och luktfria bläck med betydelsefulla certifieringar.
 3. En portfölj av olika väggvävstyper som behåller sin struktur med ett tunt och jämnt lager av bläck.
 4. Inga skadliga luftförorenande ämnen (HAP:er)10, utmärkt färgbeständighet, lång hållbarhet och högkvalitativa resultat på en rad olika väggvävsmaterial.

Dekor för detaljhandeln och kontoret


 1. Smidiga övergångar och levande färger vid höga hastigheter.
 2. Förbättrad färgkonsistens för långa jobb.
 3. Luktfria utskrifter9 för inomhusbruk med miljöcertifieringar3 som hjälper till att vinna miljömedvetna jobb.

Träffa HP Latex 630-skrivarserien

HP Latex 630 W

Grundläggande funktioner

Maximal materialbredd på 1,63 m (64 tum)
1-liter bläckpatroner
Maximal valsvikt XX (måste översättas till kg) (42 kg)
Hastighet upp till 14 m2/tim (150 fot*/tim) Standard (6-pass)


Vitt bläck

HP Latex 630

Grundläggande funktioner

Maximal materialbredd på 1,63 m (64 tum)
1-liter bläckpatroner
Maximal valsvikt XX (måste översättas till kg) (42 kg)


Hastighet upp till 14 m2/tim (150 fot*/tim) Standard (6-pass)


-

HP Latex 630 W Utskrifts- och skärlösning

Grundläggande funktioner

Maximal materialbredd på 1,63 m (64 tum)
1-liter bläckpatroner
Maximal valsvikt XX (måste översättas till kg) (42 kg)
Hastighet upp till 14 m2/tim (150 fot*/tim) Standard (6-pass)
Vitt bläck
Utskrifts- och skärlösning Plus

HP Latex 630 Utskrifts- och skärlösning

Grundläggande funktioner

Maximal materialbredd på 1,63 m (64 tum)
1-liter bläckpatroner
Maximal valsvikt XX (måste översättas till kg) (42 kg)
Hastighet upp till 14 m2/tim (150 fot*/tim) Standard (6-pass)


Utskrifts- och skärlösning Plus

*Standardläge (Generic SAV Calendar) 6-pass, 6 färger, 110 % bläckdensitet. Baserat på interna HP-tester på MACTAC JT 8500 WG-PG. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen, vilken har utformats för att undvika defekt bildkvalitet.

 1. Enklast/bäst upplevelse av utskrift med vitt bläck tack vare transparent bläckunderhåll med Systemet för automatisk återcirkulation av bläck mellan HP Latex 832-bläckblandning och HP 832 vit Latex-bläckpatron. På så sätt cirkulerar det vita bläcket hela tiden utan att fastna. Det är enkelt att ta bort det vita skrivhuvudet från vagnen och förvara det i en offline-rotationskammare när du inte skriver ut med vitt bläck. Detta ser till att du undviker onödigt spill av vitt bläck och förhindrar att det vita skrivhuvudet blir igensatt på grund av det vita bläckets täthet. Alla utskrifter med vitt bläck finns tillgängliga med olika färgdensitet för att uppnå olika opacitetsnivåer (spot, underflood, overflood och 3 lager upp till 260 % färgdensitet).


 1. Standardläge (Generic SAV Calendar) 6-pass, 6 färger, 110 % bläckdensitet. Baserat på interna HP-tester på MACTAC JT 8500 WG-PG. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen, vilken har utformats för att undvika defekt bildkvalitet.


 1. Baserat på intern konkurrensanalys med offentlig information. Gäller för HP Latex-teknik jämförd med konkurrerande alternativ för storformatsutskrift med lösningsmedel och UV-teknik. Se enskilda produktdata för mer information på hp.com/go/latex.


 1. Baserat på luktsensorisk utvärdering vid utskrift med HP Latex 630-seriens skrivare och Mimaki UJV 100-160. Tester utförda i ett 57 kvm stort rum med 5ACH. Test som utförts av Odournet enligt standarden VDI3882, där HP Latex 630-seriens luftkvalitet vid utskrift karakteriserades som ”neutral” för hedonisk ton jämfört med Mimaki UJC 100-160


 1. UL ECOLOGO®-certifierade HP 832 Latex-bläck uppfyller ett antal stränga kriterier för mänsklig hälsa och för miljön. Mer information om certifieringar finns på http://www.ul.com/EL och http://www.ul.com/gg. ​


 1. Gäller utvalda HP Latex-skrivare. EPEAT-registrerad där detta är tillämpligt/stöds. Gå till epeat.net för att se registreringsstatus per land.


 1. Gäller för HP 832. Plastminskning baserad på övergång från bläckpatroner av plast till bläckpatroner av kartong, med en årlig besparing på 33 ton plast baserat på det genomsnittliga antalet enheter av HP 831- och HP831A-bläckpatroner från 2018 till 2020


 1. Gå till hp.com/recycle för att delta i HP Planet Partners och se information om var programmet finns tillgängligt. Programmet är kanske inte tillgängligt i ditt område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt.


 1. Gäller för HP Latex-bläck. Baserat på sensoriska utvärderingar utförda av Odournet i enlighet med VDI:s riktlinje 3882 där 832- och 873-bläck karaktäriserades som ”svaga” när det gäller luktintensitet och ”neutrala” när det gäller hedonisk ton. Det finns ett brett sortiment av material som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.


 1. HP Latex-bläck har testats med avseende på skadliga luftförorenande ämnen enligt definitionen i Clean Air Act, med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen detekterades.

Boka en demo

Eftersom vi inte kan träffas personligen, kan du delta i en produktdemo live eller gå med i en presentation live från våra experter.


För att boka i förväg, klicka på den motsvarande knappen nedan.

Beställ ditt provset

Är du intresserad av att se våra utskriftsprover? Beställ ditt provset från vårt valda utbud.

Låt oss befria din kunds fantasi och väx.

Kontakta en HP-säljexpert

Våra säljrepresentanter finns här för att hjälpa till. Skicka följande formulär så kommer en representant från HP kontakta dig via telefon eller e-post. Våra experter kan ge dig råd om den bästa skrivaren som passar dina behov och informera dig om vårt senaste inbytesprogram.

Virtual Booth
Byt till en annan region