HP Latex

10 rätt och fel för vägvisningsskyltar på golv

Vägvisning1 handlar om att lösa problem med att hitta för personer och grupper av personer i komplexa utrymmen. Framgångsrika vägvisningssystem är resultatet av riktad datainsamling och beteendeforskning och förmedlas genom hållbara, tydliga skyltar.

Där kommer golvskyltar in i bilden. Företag inom storformatutskrifter kan hjälpa till att förenkla världen runt omkring oss med tydliga skyltar som går att fästa på många olika typer av golvytor. Till skillnad från andra skyltar och banderoller behöver golvskyltar inte ta hänsyn till placering eller höjd.
De kan installeras på de flesta befintliga golvmaterial.


Vi har sammanställt en lista med tio viktiga saker du behöver veta – eller undvika – när du producerar vägvisningsskyltar för golv:

Att göra 1: Sätt användarens behov främst

Effektiviteten i vägvisningssystem mäts i hur snabbt det kan hjälpa användarna hitta det de eftersöker,2 enligt Society for Experiential Graphic Designs.3
Hållbarhet, vidhäftningsförmåga och materialval är alla viktiga faktorer, men först och främst ska skylten vägleda människor till de platser och tjänster de behöver.

Se till att din design innehåller den viktigaste information som användarna behöver för att skapa sig en tydlig mental överblick över sina omgivningar. Saker som kan hjälpa användaren att orientera sig i byggnadsmiljön inkluderar:


 • Riktningspilar

 • Konsekvens när det gäller:  1. namngivning av platser och funktioner
  2. symboler
  3. illustrationer och grafik
  4. färger
 • Referenser till större landmärken som byggnader, öppna ytor eller utmärkande drag

Att göra 2: Tänk på färgernas klarhet

Varumärken är en viktig del av den övergripande upplevelsen och färger kan öka varumärkesigenkänningen med upp till 80 %. Lokaliseringsskyltar behöver smälta in i det omgivande områdets estetiken, men också vara tillräckligt livfull för att människor lätt ska se dem på en plats med mycket rörelse.

De två element som är viktigast är korrekt färgåtergivning och konsekvent färganvändning:
Korrekta färger innebär att få färgerna ”rätt”, det vill säga så nära det designern ursprungligen tänkte sig som möjligt. För att få korrekta färger på dina utskrifter måste du se till att välja skrivare och bläck med stöd för ICC-färgprofiler: standardiserade färgskalor som säkerställer att du visar samma färger som designern såg på sin kalibrerade skärm. HP Latex skrivare och bläck, till exempel, har anpassade ICC-profiler för tusentals substrat.


Konsekvens innebär att få samma färger – både för alla element i en enskild utskrift och i alla utskrifter i en utskriftsserie. Kalibrering är lösningen. Det ska utföras när du installerar ett nytt skrivhuvud eller startar en utskriftsserie med ett nytt substrat.

Att göra 3: Välj hållbara material

Vägvisning är kritiskt i områden med mycket gångtrafik, som shoppinggallerior, sportanläggningar och turistattraktioner. Det börjar med den typ av substrat du väljer. Det finns tre ofta vinyltyper som ofta används vid utskrift av golvskyltar:


Gjuten vinyl: Den flexiblaste vinylen, men även den dyraste. Gjuten vinyl föredras på komplexa och krökta ytor. Det börjar som en vätska och gjuts i en form, vilket ger en mer hållbar produkt som är perfekt för utomhustillämpningar.


Kalendrerad vinyl: Finns som två alternativ: monomer och polymer vinyl. Monomer vinyl är det mest kostnadseffektiva alternativet, men det kan ofta leda till mer bräckliga produkter än gjutna och polymera alternativ. I polymer vinyl läggs mjukgörare till för att mildra dessa hållbarhetsproblem, men det kostar något mer. Det gör monomera lösningar mest lämpade för kortsiktiga tillämpningar och polymer vinyl bäst för mer långsiktig användning, men inomhus.


Självhäftande vinyl måste lamineras med en särskild beläggning som är utformad för golv för att skapa långvariga och hållbara skyltar och skydda bläcket från externa repor, vatten och reaktioner med UV-ljus.

Att göra 4: Förbereda för rätt golvtyp

Materialhållbarhet är inte bara viktigt när det gäller att skapa golvskyltar som håller länge. Dina utskrifter måste också sitta kvar på underlaget för att undvika fula veck och rivskador. Viktig information, som riktningspilar, kan döljas om utskrifterna skadas och mycket lösa skyltar kan utgöra en risk att snubbla. För bästa prestanda måste du se till att du använder rätt typ av lim för kundernas golvtyp.


Även om de flesta golvskyltar passar på klinker eller betong är det bara vissa som fäster på trägolv eller heltäckningsmattor. För dessa ytor med mer textur måste du bedöma storleken på spåren eller vävmönstren och hitta ett tillräckligt starkt lim som håller skylten på plats.


För tillämpningar där utskrifterna kan utsättas för mycket gångtrafik bör du fundera på att använda lösningsmedelsbaserade lim. Material som självhäftande vinyl har
lösningsmedelsbaserade lim ochkommer att sitta fästa på golvet även under de mest krävande förhållanden.

Att göra 5: Tänk på produktivitet

Vägvisningssystem kan vara komplexa, särskilt för större områden som sjukhus, museum och turistanläggningar. Det innebär att din produktion troligen kommer att kräva stora serier med liknande skyltar: Det ger dig tillfälle att effektivisera driften i produktionslinjen.

HP Latex-utskrifter torkar direkt. Detta snabbar upp ditt arbetsflöde betydligt genom att ge dig utskrifter som är klara att lamineras så snart de lämnar utmatningsfacket.

Att undvika 1: Göra dina designlösningar för komplexa

Läsbarhet är en viktig faktor i vägvisningssystem. Forskning från vägvisningskonsulten The Velvet Principle visar att det är bäst att hålla designen iögonfallande och effektiv, med tydliga symboler istället för ord om möjligt.4


Du bör använda iögonfallande, tydliga teckensnitt för att säkerställa att dina skyltar är lämpliga för personer med nedsatt syn. Dessutom besöks populära turistmål, sjukhus och flygplatser av människor som talar många olika språk, så anvisningarna måste vara så enkla och universella som möjligt.

Att undvika 2: Använda farliga eller icke hållbara lösningar

Många komplexa utrymmen är utformade för människor i alla åldrar, inklusive barn och ibland även husdjur. Andra, som sjukhus, måste väga in äldre och mer sårbara personers behov.

I båda dessa fall måste du välja bläck utan farliga luftföroreningar (HAP) för att säkerställa att hälsa och säkerhet är en topprioritet. Vattenbaserade bläck, som HP Latex,5 är luktfria6 – viket gör dem perfekta för vägvisningstillämpningar på känsligare platser som sjukhus och skolor.

Att undvika 3: Skapa onödigt avfall

Där det är möjligt bör du använda hållbara material: återvunnen plast, PVC-fria polymerer och FSCmärkt papper.

Ibland är det oundvikligt att använda vinyl, oavsett om det beror på hållbarhets- eller kostnadsskäl eller för att det är praktiskt. I dessa fall är det viktigare att du se till att du skär ner på antalet produkter du tillverkar genom att leverera permanenta, långsiktiga lösningar för dina kunder.


Kom ihåg att tänka långsiktigt. En skylt av gjuten vinyl kan ha längre livslängd än flera laminerade kortlösningar, vilket i slutänden gör det till ett mer miljömedvetet val över livscykeln för vägvisningssystemet.

Att undvika 4: Glömma att göra skyltarna halksäkra

När föremål som skyltar placeras på golvet måste du överväga hur det inverkar på hälso- och säkerhetsaspekterna. Brittiska myndigheten Health and Safety Executive ger alla material en halkskyddsklass från R9 till R137 (där R9 har lägst halkskydd och R13 högst). För de flesta torra tillämpningar inomhus måste du se till att golvskyltarna uppfyller minst R10-klass. För utomhusanläggningar krävs R13-klass när skyltarna är våta.

Att undvika 5: Göra för mycket

Till sist är det värt att tänka på att det ibland inte behövs så mycket. Du behöver inte täcka varenda kvadratmeter av golvet för att ha ett effektivt vägvisningssystem. Kom ihåg att en enskild, välplacerad skylt kan ha bättre effekt än för mycket information som placeras tätt.

Det här var de 10 sakerna att göra och att undvika när du skapar egna effektiva golvfästa vägvisningssystem. För att fundera på fur du kan skapa slitstarka, hållbara och verksamma skyltar med HP, börja med att titta på The Print Hub? Upptäck hur HP Latex-bläck kan ge kraftfull och flexibel prestanda på alla platser.

1 SEGD, What is Wayfinding?, https://segd.org/what-wayfinding
2 SEGD, A Framework for Evaluating Wayfinding Systems, https://segd.org/framework-evaluating-wayfindingsystems
3 SEGD, https://segd.org/
4 The Velvet Principle, Icons, Pictograms, and Symbols, https://thevelvetprinciple.com/icons-pictograms-andsymbols/
5 HP, HP Latex-bläck, https://www.hp.com/uk-en/printers/large-format/latex-ink-media.html
6 Baserat på sensoriska utvärderingar utförda av Odournet i enlighet med VDI:s riktlinje 3882 där 832- och 873- bläck karaktäriserades som ”svaga” när det gäller luktintensitet och ”neutrala” när det gäller hedonisk ton. Det finns ett brett sortiment av material som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
7 Health and Safety Executive, Assessing the slip resistance of flooring, https://www.hse.gov.uk/pubns/geis2.pdf

Boka en demo

Eftersom vi inte kan träffas personligen, kan du delta i en produktdemo live eller gå med i en presentation live från våra experter.


För att boka i förväg, klicka på den motsvarande knappen nedan.

Virtual Booth
Byt till en annan region