HP Latex

Co robić i czego nie robić w przypadku poziomych elementów orientacji wizualnej — 10 wskazówek

„Orientacja wizualna”1 to rozwiązanie ułatwiające osobom lub grupom osób przemieszczanie się w złożonych przestrzeniach. Skuteczne systemy orientacji, opracowywane w oparciu o kierunkowe gromadzenie danych i badania behawiorystyczne, wykorzystują trwałe i czytelne oznaczenia punktów orientacyjnych.

Tu zastosowanie znajdują oznaczenia poziome. Przedsiębiorstwa poligraficzne zajmujące się drukiem wielkoformatowym mogą pomóc uprościć otaczający nas świat, dostarczając czytelnych oznaczeń przystosowanych do montażu na najróżniejszych posadzkach. Wydruki montowane na powierzchniach poziomych różnią się od innych banerów i form oznakowania tym, że nie trzeba w ich przypadku uwzględniać lokalizacji na ścianie lub wysokości montażu — mogą być instalowane na większości posadzek.


Opracowaliśmy listę 10 kluczowych punktów, na temat tego, co należy wiedzieć i czego należy unikać, produkując drukowane elementy poziome orientacji wizualnej:

Co robić 1: stawiać potrzeby użytkownika na pierwszym miejscu

Według organizacji Society for Experiential Graphic Designs2 o skuteczności systemu orientacji wizualnej świadczy to, jak szybko użytkownicy są w stanie znaleźć to, czego szukają, z jego pomocą3.


Wytrzymałość, jakość kleju i wybór materiału to istotne czynniki, ale oznakowanie musi w pierwszej kolejności wskazywać drogę do miejsc i usług, których poszukują użytkownicy.

Należy zadbać o to, aby projekty obejmowały kluczowe informacje, które umożliwią użytkownikom sporządzenie mentalnej mapy swojego otoczenia. Elementy, które mogą pomóc użytkownikowi odnaleźć się w otoczeniu, obejmują:


 • Strzałki kierunkowe

 • Spójność w zakresie:  1. nazewnictwa miejsc i udogodnień;
  2. ikon;
  3. elementów wizualnych i graficznych;
  4. kolorów.
 • Odniesienia do kluczowych obiektów, takich jak budynki, otwarte przestrzenie lub charakterystyczne elementy

Co robić 2: uwzględnić klarowność kolorystyki

Identyfikacja wizualna marki jest krytycznym elementem jej odbioru przez klienta, a kolorystyka może poprawić rozpoznawalność marki nawet o 80%. Elementy orientacji wizualnej muszą być dopasowane do estetyki otoczenia, a zarazem być na tyle wyraziste, aby były łatwo dostrzegalne w tłumnie uczęszczanych miejscach.

Najważniejszymi aspektami są dokładność odwzorowania oraz spójność kolorów:
Dokładność odwzorowania określa „prawidłowość koloru”, czyli jak bardzo jest on zbliżony do koloru wybranego przez projektanta. Aby uzyskać dokładne odwzorowanie kolorów na wydrukach, należy wybierać drukarki i atramenty obsługujące profile kolorów ICC: standaryzowane przestrzenie barw, które dają pewność, że wyświetlany kolor jest taki sam, jak na kalibrowanym ekranie projektanta. Przykładowo drukarki i atramenty HP Latex umożliwiają korzystanie z niestandardowych profili ICC dla wielu tysięcy typów podłoży.


Spójność oznacza wykorzystanie tych samych kolorów — zarówno dla różnych elementów na jednym wydruku, jak i dla wszystkich wydruków w partii. Rozwiązaniem jest kalibracja, którą należy doprowadzić do perfekcji po każdym montażu nowej głowicy drukującej lub przy rozpoczęciu pracy z nowym podłożem.

Co robić 3: wybierać wytrzymałe materiały

Orientacja wizualna ma kluczowe znaczenie w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, obiekty sportowe i atrakcje turystyczne. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego typu podłoża. Do drukowania oznaczeń poziomych najczęściej wykorzystuje się trzy typy podłoży z folii winylowej:


Folia wylewana: najbardziej elastyczny rodzaj folii winylowej, ale również najdroższy. Folia wylewana jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku złożonych i zakrzywionych powierzchni. Jej produkcja polega na formowaniu (wylewaniu) postaci płynnej do odpowiedniego kształtu, co pozwala uzyskać trwalszy materiał, doskonały do zastosowań zewnętrznych.


Folia kalandrowana: ten rodzaj folii winylowej występuje w dwóch odmianach — monomerycznej i polimerowej. Folia monomeryczna jest najbardziej ekonomiczną opcją, ale oparte na niej produkty są zazwyczaj mniej trwałe niż w przypadku folii wylewanej lub polimerowej. Folia polimerowa zawiera plastyfikatory, które poprawiają jej trwałość, ale jest przy tym nieznacznie droższa. Folie monomeryczne najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach krótkoterminowych. Folia polimerowa jest natomiast dobrym rozwiązaniem w przypadku długoterminowych zastosowań wewnętrznych.


Samoprzylepna folia winylowa wymaga laminowania specjalną powłoką dostosowaną do montażu na posadzkach, która poprawia żywotność oraz wytrzymałość i zabezpiecza atrament przed zarysowaniem, działaniem wody oraz promieniowaniem UV.

Co robić 4: przygotować oznakowanie z myślą o typie posadzk

Wytrzymałość materiału nie jest jedynym istotnym czynnikiem wpływającym na żywotność oznakowania poziomego — aby uniknąć nieestetycznych fałd i rozdarć, wydruk musi trwale przylegać do powierzchni. Istotne elementy informacyjne, takie jak strzałki kierunkowe, mogą stać się nieczytelne, jeśli zostaną uszkodzone, a mocno poluzowane oznakowanie może stwarzać ryzyko potknięcia. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, należy dobrać odpowiedni rodzaj kleju do posadzek w obiekcie klienta.


Większość oznakowań poziomych nadaje się do stosowania na płytkach lub betonie, ale tylko niektóre będą prawidłowo przylegać do podłóg drewnianych lub pokrytych wykładziną. W przypadku podłoży o bardziej złożonej teksturze należy uwzględnić wielkość wgłębień lub fal oraz dobrać odpowiednio mocny klej, który zapewni mocne wiązanie.


W przypadku zastosowań, w których druk będzie narażony na działanie intensywnego ruchu pieszego, należy wykorzystać kleje na bazie rozpuszczalników. W materiałach takich jak samoprzylepne folie winylowe wykorzystuje się kleje na bazie rozpuszczalników, dzięki czemu będą trwale przylegać do posadzki nawet w najtrudniejszych warunkach.

Co robić 5: zwiększyć produktywność

Systemy orientacji wizualnej bywają złożone, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów, takich jak szpitale, muzea i lokalizacje turystyczne. W związku z tym firma będzie najprawdopodobniej drukować podobne oznaczenia w dużych nakładach, co zapewnia duże możliwości zwiększenia wydajności operacyjnych w linii produkcyjnej.

Technologia HP Latex zapewnia błyskawicznie schnące wydruki. Takie wydruki mogą być laminowane zaraz po opuszczeniu drukarki, co zapewnia maksymalną wydajność przepływu pracy.

Czego nie robić 1: nie tworzyć nadmiernie skompilowanych projektów

Kluczowym elementem systemów orientacji wizualnej jej czytelność. Badania firmy The Velvet Principle zajmującej się doradztwem w zakresie orientacji wizualnej wykazały, że najbardziej dostrzegalne i skuteczne projekty wykorzystują, gdzie tylko to możliwe, czytelną ikonografię zamiast słów4.


Najlepiej użyć pogrubionych, czytelnych czcionek, aby oznakowanie było dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Ponadto wiele tłumnie uczęszczanych punktów turystycznych, szpitali i lotnisk odwiedzanych jest przez osoby władające różnymi językami — wskazówki muszą być więc jak najprostsze i uniwersalne.

Czego nie robić 2: nie używać niebezpiecznych lub niezrównoważonych rozwiązań

Wiele złożonych przestrzeni uczęszczanych jest przez osoby w każdym wieku, w tym dzieci, a czasami przez zwierzęta. Inne, takie jak szpitale, muszą mieć na uwadze potrzeby osób starszych i szczególnie narażonych.

W obu przypadkach należy traktować zdrowie i bezpieczeństwo priorytetowo, stosując atramenty, które nie zawierają szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrza (HAP). Atramenty na bazie wody, takie jak HP Latex5, są bezwonne6, dzięki czemu doskonale nadają się do drukowania oznakowań orientacji wizualnej w wymagających obiektach, takich jak szkoły i szpitale.

Czego nie robić 3: nie generować niepotrzebnych odpadów

Należy korzystać ze zrównoważonych materiałów — tworzyw sztucznych z recyclingu, polimerów bez zawartości PVC i papieru pozyskiwanego zgodnie z wymogami FSC — gdy tylko to możliwe.

Czasami użycie polichlorku winylu jest nieuniknione — czy to ze względu na jego wytrzymałość, koszt, czy praktyczność. W takich przypadkach należy zadbać o obniżenie ilości wytwarzanych produktów, dostarczając klientom trwałe rozwiązania o długim czasie eksploatacji.


Kluczem jest myślenie perspektywiczne. Jedno oznakowanie z folii wylewanej wytrzyma dłużej niż wiele oznakowań z laminowanej tektury, jest więc rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla środowiska w kontekście całego cyklu życia systemu orientacji wizualnej.

Czego nie robić 4: nie zapominać o właściwościach antypoślizgowych oznakowania

Elementy umieszczane na posadzkach, takie jak elementy orientacji wizualnej, nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy nadaje wszystkim materiałom klasy właściwości antypoślizgowych, od R9 do R137 (R9 oznacza najniższą odporność na poślizg, R13 — najwyższą). W większości zastosowań wewnętrznych, w suchych pomieszczeniach, należy zadbać o to, aby oznakowanie poziome spełniało co najmniej wymagania klasy R9. W przypadku przestrzeni zewnętrznych narażonych na działanie wody oznakowanie musi spełniać wymagania klasy R13.

Czego nie robić 5: nie tworzyć przerostu formy nad treścią

Na końcu należy rozważyć, że czasami mniej znaczy więcej. Skuteczny system orientacji wizualnej nie musi pokrywać każdego metra kwadratowego posadzki. Jedna, odpowiednio zlokalizowana grafika może przekazać odbiorcy więcej, niż wiele zbyt gęsto umieszczonych informacji.

Oto 10 rzeczy, które warto robić i których lepiej nie robić, tworząc skuteczny system poziomej orientacji wizualnej. Więcej informacji o tym, jak stworzyć trwałe, zrównoważone i wyraziste oznakowanie można znaleźć w portalu Print Hub. Atramenty HP Latex mogą zapewnić wydajność i elastyczność niezależnie od lokalizacji.

1 SEGD, What is Wayfinding?, https://segd.org/what-wayfinding
2 SEGD, A Framework for Evaluating Wayfinding Systems, https://segd.org/framework-evaluating-wayfindingsystems
3 SEGD, https://segd.org/
4 The Velvet Principle, Icons, Pictograms, and Symbols, https://thevelvetprinciple.com/icons-pictograms-andsymbols/
5 HP, HP Latex Inks, https://www.hp.com/uk-en/printers/large-format/latex-ink-media.html
6 W oparciu o analizy sensoryczne przeprowadzone przez Odournet zgodnie z wytyczną VDI 3882, w trakcie których atramenty 832 i 873 zostały scharakteryzowane jako atramenty o „słabej” intensywności zapachu i „neutralnym” tonie hedonicznym. Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach wonności. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku.
7 The Health and Safety Executive, Assessing the slip resistance of flooring, https://www.hse.gov.uk/pubns/geis2.pdf

Zarezerwuj prezentację

Co prawda nie możemy spotkać się osobiście, ale zapraszamy do udziału w prezentacji produktu.


Aby zarezerwować termin, kliknij odpowiednik przycisk poniżej.