HP Latex

9 Podstawowe wskazówki dotyczące oklein na pojazdy

Rozszerzenie oferty o folie do oklejania pojazdów może okazać się bardzo dochodowe dla rozwijającej się firmy poligraficznej — niezależnie od etapu wdrożenia technologii wielkoformatowych. Ostatnie postępy w dziedzinie technologii druku sprawiły, że oklejanie stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dostępność wytrzymałych atramentów na bazie wody, inteligentnych nośników i bardziej precyzyjnych drukarek wielkoformatowych sprawiają, że to najlepszy moment na wejście w ten segment.

Rozwój rynku

W sektorze oklein na pojazdy można zaobserwować gwałtowny wzrost, z przewidywanym zwiększeniem rynku folii do oklejania sięgającym 22,4% w latach 2021–20281. Wyniki w szerzej rozumianej branży oznakowań również pozostają wysokie, ponieważ jest to najbardziej korzystne pod kątem kosztów rozwiązanie dla niemal każdego sektora biznesowego.


Wyniki te związane są z ogólnym wzrostem w sektorach sprzedaży internetowej i dostaw: w sektorze handlu elektronicznego przewidywany jest wzrost rzędu 16% w 2022 r .2, co oznacza zwiększenie zapotrzebowania na pojazdy z wizualną identyfikacją marki.


69% klientów uznaje reklamy zewnętrzne za bardziej wiarygodne, niż reklamy przekazywane w formie cyfrowej3 — czas skorzystać z zapewnianych w ten sposób nowych możliwości i uzyskać lepsze rezultaty.


Aby przekazać podstawową wiedzę —w tym dotyczącą materiałów, technologii i praktycznych zastosowań — zebraliśmy najbardziej przydatne porady i wskazówki w krótkim, podręcznym przewodniku.

Wskazówka 1: wybór odpowiednich nośników

W tej sekcji skupimy się na foliach — wytrzymałym rozwiązaniu do oklejania pojazdów, ale omówione zasady dotyczą wszystkich typów nośników.


Folia wylewana jest prawdopodobnie domyślnym podłożem do oklejania samochód dla wielu firm.
Można ją łatwo konturować, rozciągać i ciąć, jednak taka elastyczność związana jest z wyższym kosztem. W przypadku drukowania oznakowania na bardziej płaskie powierzchnie, ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie folii kalandrowanej.

W obliczu tak wielu opcji, aby dotrzymać kroku konkurencji, konieczne jest wszechstronne rozwiązanie drukujące. Urządzenia HP Latex są w pełni kompatybilne z podłożami wiodącym producentów, takich jak 3M i Avery Dennison. Firma HP może dostarczyć rozwiązanie dopasowane do potrzeb zastosowania i obecnie posiadanego wyposażenia. Z pomocą przychodzi Lokalizator nośników HP, który umożliwia wyszukanie nośnika najlepiej przystosowanego do danej drukarki lub zastosowania.


Dla spokoju ducha warto wziąć pod uwagę gwarancje. Grafiki na samochody drukowane przy użyciu drukarek HP Latex kwalifikują się do objęcia 6-letnimi gwarancjami4 3M MCS oraz Avery ICS, zapewniając poczucie pewności.

Wskazówka 2: weryfikacja pomiarów

Aby zapewnić prawidłowe wykonanie oznakowania lub folii na pojazd, należy uzyskać wymiary, zdjęcia i charakterystykę powierzchni przedmiotu, budynku lub pojazdu, którego dotyczy projekt.
W przypadku pojazdów konieczne będą najnowsze szablony, dostępne online — dotyczy to w szczególności oklejania całej powierzchni karoserii. Takie działanie zapewni prawidłowe dopasowanie wydruków — bez zniekształceń i rozdzielania ich na fragmenty.

Wskazówka 3: projektowanie z myślą o montażu końcowym

Czasami mniej znaczy więcej. Ludzkie oko jest w stanie odbierać do siedmiu obiektów jednocześnie — podczas projektowania należy zadbać o to, aby ilość informacji wizualnych nie była zbyt duża5. Podobnie w przypadku koloru i czcionek — pomagają przekazać komunikat, ale nie można stosować ich w nadmiarze.

Dla odbioru oznakowania kluczowe znaczenie mają perspektywa i odległość. Należy uważnie dobierać wielkości czcionek, tak aby zoptymalizować widoczność zgodnie z odległością, z której napis będzie odczytywany. Zgodnie z ogólną zasadą na każde 3 metry odległości widzenia rozmiar czcionki należy zwiększyć o 2,5 cm6.


Urządzenia HP Latex umożliwiają drukowanie wyraźnych, czytelnych grafik i tekstów. Rozdzielczość do 1200 DPI7 zapewnia doskonałą czytelność tekstu już od 4-punktowych rozmiarów czcionek.

Wskazówka 4: biały atrament to sposób na atrakcyjne wydruki

Drukowanie z użyciem białego atramentu może zwiększyć marże brutto nawet o 30%, dzięki zwiększeniu głębi i ożywieniu wydruków — zwłaszcza w przypadku podłoży transparentnych i kolorowych8. Może również ułatwić realizację projektów, które dotychczas stanowiły wyzwanie (lub były wręcz niemożliwe), i zapewnić oszczędność czasu związanego z dodatkowymi procesami oraz materiałów

Atrament HP Latex White zapewnia wszystkie korzyści drukowania w bieli, bez zwiększania złożoności procesów. Drukarki HP Latex umożliwiające drukowanie z użyciem białego atramentu, takie jak HP Latex 700 W, 800 W lub HP Latex z serii R, obejmują funkcję automatycznej recyrkulacji, która zapobiega zatykaniu się układu. Ponadto wyposażone są w obrotową komorę do przechowywania głowic drukujących poza linią, która ogranicza starty białego atramentu pomiędzy zadaniami.

Wskazówka 5: wybór odpowiedniego profilu wydruku

Załóżmy, że projekt jest już gotowy, a materiał idealnie dobrany do zadania. Następnym krokiem jest uzyskanie wyraźnego wydruku wysokiej jakości na nośniku oznakowania lub folii na pojazd.
HP oferuje szeroką gamę sprawdzonych, zatwierdzonych i certyfikowanych profili wydruku ICC dla drukarek HP Latex. Profile te zapewniają urządzeniu konkretne instrukcje dotyczące tego, jaką ilość atramentu należy nanieść, aby otrzymać optymalne rezultaty. Takie rozwiązanie zapobiega problemom związanym z przesuwaniem kolorów, nadmiernym nasyceniem, niedostatecznym pokryciem atramentem, zawijaniem krawędzi lub schnięciem.

Wiele zakładów drukarskich pomija ten istotny krok lub używa jednego domyślnego profilu do wszystkich nośników, przez co uzyskiwane wydruki są matowe lub nieprawidłowo wykonane. Wybór odpowiedniego profilu wydruku pozwala więc uzyskać przewagę konkurencyjną pod względem jakości.

Ponieważ wydruki na foliach do oklejania pojazdów będą najprawdopodobniej laminowane, podczas wybierania profilu należy pamiętać o wyłączeniu opcji nanoszenia powłoki.

Warto pamiętać, że najnowsza generacja rozwiązań HP Latex zapewnia o 10% większą przestrzeń barw, a przez to bardziej żywe i precyzyjniej odwzorowane kolory na dowolnym podłożu9</sup.

**Wskazówka 6: włączenie laminowania do procesu **

Różnego rodzaju folie będą narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych — należy wybrać nośnik odpowiedni do laminowania, aby zabezpieczyć wydruk przed zadrapaniem lub oderwaniem od powierzchni pod wpływem wody.

Wskazówka 7: eliminacja etapu odgazowania

Technologia HP Latex umożliwia montaż wydruków na foliach winylowych bez konieczności ich uprzedniego odgazowania. Wydruki HP Latex są suche i gotowe do laminowania lub montażu natychmiast po opuszczeniu drukarki.
Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować z przepływu pracy cały etap, zapewniając oszczędność czasu i uwalniając zasoby na potrzeby innych zadań. To doskonały sposób na zwiększenie produktywności i poprawę wyników finansowych.

Wskazówka 8: montaż wymaga idealnej czystości

Najbardziej czasochłonną częścią montażu oznakowania lub folii na pojeździe jest faza przygotowawcza.


W przypadku montażu nowego oznakowania może ona obejmować usuwanie starych grafik i kleju, następnie mycie powierzchni wodą z detergentem w celu jej odtłuszczenia.


Podczas przygotowywania pojazdu do oklejania folią należy koniecznie wyczyścić każdy fragment powierzchni, również pod listwami oraz wewnątrz pęknięć, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Należy usunąć wosk odpowiednim roztworem, a następnie zmyć alkoholem wszelkie osady z powierzchni pojazdu. Czyszczenie należy przeprowadzić dzień przed montażem, aby pojazd zdążył całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem montażu.


Ta część oklejania pojazdu jest często najmniej lubianą i bywa przez to zaniedbywana — jest jednak niezbędna dla zapewnienia trwałości okleiny, ponieważ nawet śladowe ilości pozostawionego brudu mogą odprowadzić do jej odklejenia. Aby zapewnić sobie sukces, należy upewnić się, że pojazd jest idealnie czysty.

Wskazówka 9: bezproblemowe nakładanie grafik

Montaż oklein pojazdowych to zadanie wymagające umiejętności i wprawy. Prawdziwym kluczem do sukcesu jest jednak nagrzewanie po nałożeniu.
Po zamontowaniu okleiny należy użyć opalarki, aby doprowadzić folię winylową do temperatury 85–95 stopni Celsjusza — szczególnie w punktach zagłębień i załamań. Dzięki temu folia zachowa pamięć kształtu, co zabezpieczy okleinę przed powstaniem pęcherzy.

W przypadku zimniejszych warunków atmosferycznych, samochód należy przechować w zamkniętym pomieszczeniu przez następny dzień. Umożliwi to stopniowe ostygnięcie pojazdu i folii, eliminując ryzyko uniesienia się okleiny.
Wydruki z urządzeń HP Latex 700 i 800 charakteryzują się o 30% lepszą przyczepnością do laminatu10, dzięki czemu łatwiej uzyskać gładkie i trwałe dopasowanie. Ponadto atramenty HP Latex są bardzo elastyczne. Atramenty te można rozciągać nawet do 30% bez utraty jakości wydruku11.

Nie warto zwlekać

Produkcja oznakowania i folii do oklejania pojazdów zapewnia wiele wyjątkowych możliwości dla ambitnych firm poligraficznych. Istnieją pewne tajniki branżowe, które należy zgłębić na początku, ale po uzyskaniu biegłości firma będzie mogła poszerzyć swoją ofertę i stać się miejscem, które zaspokoi wszystkie potrzeby klientów związane z drukiem.


Żaden przedsiębiorca nie kroczy swoją ścieżką sam. Producenci drukarek i dystrybutorzy nośników zawsze mogą służyć pomocą. Ponadto w Internecie można znaleźć samouczki i filmy, które dostarczą odpowiedzi na wszelkie pytania.

1 Grand View Research, Automotive Wrap Films Market Size Report 2021-2028, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automotive-wrap-film-market
2 Insider Intelligence, Ecommerce Industry Statistics, https://www.insiderintelligence.com/insights/ecommerce-industry-statistics/
3 Statista, 2016 r. https://www.statista.com/topics/5771/out-of-home-advertising-uk/#topicHeader__wrapper
4 Zakres gwarancji różni się w zależności od regionu. Informacje o gwarancji oferowanej w danym kraju można znaleźć na stronach graphics.averydennison.com i 3Mgraphics.com. Gwarancja może być ograniczona w niektórych przypadkach.
5 Simply Psychology, Short-Term Memory: Facts, Types, Duration, and Capacity, https://www.simplypsychology.org/short-term-memory.html
6 Signs.com, Signage 101 – Letter Height Visibility, https://www.signs.com/blog/signage-101-letter-heightvisibility/
7 Rozdzielczość drukowania urządzenia HP Latex 800: do 1200 DPI. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych technicznych: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06990640
8 W oparciu o badanie przeprowadzone przez firmę Keypoint Intelligence w lipcu 2020 r na zlecenie firmy HP, w którym udział wzięło 100 dostawców usług druku w USA, Europie i Indiach.
9 Dotyczy drukarek HP Latex 700 i 800 w porównaniu z drukarkami HP Latex 365/5x0 przy takiej samej gęstości atramentu. Drukarki HP Latex 700/800 zapewniają mniejszą rozbieżność w stosunku do niektórych kolorów Pantone* (średnia wizualna rozbieżność koloru rzędu 1,99 dE w porównaniu z 3,34 dE): Niebieski (Pantone 289C): 1,3 dE w porównaniu z 3 dE, Czerwony (Pantone 201C): 0,49 dE w porównaniu z 3,8 dE, Pomarańczowy (Pantone 153C): 1,6 dE w porównaniu z 3 dE. * Pomiar z użyciem urządzenia Xrite i1Pro 2, wartość dE obliczona w oparciu o normę CIEDE2000 L500 (10p: 151 stóp2 /godz., 110% nasycenia) w porównaniu z L700/800 (8p: 183–215 stóp2/godz., 120% nasycenia)
10 W porównaniu z drukarkami HP Latex z serii 365/5x0.
11 Drukarki HP Latex 365/5x0 oraz 700/800 zapewniają podobną rozciągliwość atramentu. Nasze rozwiązania zapewniają rozciągliwość atramentu do 30% (kryteria 2 dE). W przypadku drukarek HP Latex 700/800 biały atrament charakteryzuje się podobną rozciągliwością, co pozostałe kolory.

Zarezerwuj prezentację

Co prawda nie możemy spotkać się osobiście, ale zapraszamy do udziału w prezentacji produktu.


Aby zarezerwować termin, kliknij odpowiednik przycisk poniżej.